K otázce rakousko-uherské banky

Autor: Koudela, Jan
Typ: článek
Klíčová slova: cedulová banka, Rakousko-Uhersko
Bibliografický záznam: KOUDELA, Jan. K otázce rakousko-uherské banky. Obzor národohospodářský XIV (1909). Praha:J. Otto. 1909, roč. XIV. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1909
Ročník: XIV.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článok pojednáva o fungovaní spoločnej rakúsko-uhorskej ceduľovej banky v miestnych pomeroch Rakúsko-Uhorska. V Uhorsku totiž zosilňovalo politické hnutie, ktoré požadovalo samostatnú ceduľovú banku. V Rakúsko-Uhorsku nastával problém neupravených pomerov meny. Bez odstránenia papierovej meny nemohlo byť pomýšľanie na samostatnú banku Uhorska. V roku 1876 došlo k dohode medzi vládami o spoločnej banke s výslovným uznaním obojstranného práva k zriadeniu samostatnej banky. I napriek tomu že založenie ceduľovej banky je vecou hospodárskou, v Rakúsko-Uhorsku išlo predovšetkým o politickú záležitosť. Proti uhorskej politike stála tradicionálna politika Rakúska, ktorá háji spoločné inštitúcie. Autor posudzuje činnosť rakúsko-uhorskej banky z hospodárskeho hľadiska a snaží sa z toho vyvodiť dôsledky spôsobené oddelením bankového sektoru na Rakúsko a Uhorsko. Banka bola založená vo valnej väčšine rakúskym kapitálom a odrážala rakúsku hospodársku silu, avšak jej najdôležitejšie obchody sa stále viac sústreďovali do Uhorska. Autor tieto tendencie bezpochyby považuje za normálne, pokiaľ by banka bola obchodnou, lenže v prípade ceduľovej banky to tak optimálne nie je, pretože tá ma v prvom rade sledovať národohospodárske ciele. Autor poukazuje na vysokú úverovú aktivitu v Uhrách. V článku sa spomínajú i zásady činnosti modernej ceduľovej banky. Výročné správy rakúsko-uhorskej banky ukazujúce portfólio eskontovaných zmeniek ku koncu roku ukazujú, že peňažné nároky Uhorska, obzvlášť uhorského venkova stále rastie. Koncom roku 1908 bolo v portfóliu banky len 36,5% rakúskych zmeniek a 63,5% uhorských zmeniek. Čím väčší podiel zmenkového portfólia má uhorská časť na celkovom stave portfólia rakúsko-uhorskej banky, tým viac rozhodujú uhorské obchodné aktivity o výške diskontnej sadzby.
Ďalej autor spomína, že zmenky eskontované v uhorských filiálkach majú dlhšiu dobu trvania a robia portfólio menej pružné. Vysvetlený je tu vzťah činnosti banky na platobnú bilanciu krajiny. Rakúsko malo silný sklon k tvorbe aktív platobnej bilancie, ale Uhorsko naopak. Silný uhorský sklon k pasívnosti platobnej bilancie vyrovnávala na druhej strane rakúska aktívnosť platobnej bilancie. Len vďaka tejto skutočnosti Rakúsko-Uhorsko ako celok si mohlo udržať relatívne nízku výšku diskontnej sadzby v porovnaní s medzinárodnými trhmi. Keby bola rozdelená pôsobnosť banky na Uhry a Rakúsko, tak zákonite by v Uhrách z hľadiska medzinárodného pohybu na kapitálových trhoch musela byť úroková miera vyššia než bola nastavená vtedajšia miera. Uhorské národné hospodárstvo ďalej ťažilo i z dobrých medzinárodných pomerov a vysokej kredibility, ktoré rakúsko-uhorská banka mala vo svete z čoho vyplývalo, že si dokázala požičiavať veľmi výhodne.
V závere článku autor uvažuje nad dôsledkami bankového rozdelenia na časť uhorskú a rakúsku. Hovorí, že okrem celej rady vážnych dôsledkov by toto rozdelenie narušilo predovšetkým úverové pomery v obidvoch častiach monarchie, čo by malo zvlášť nepriaznivé dôsledky na výrobný proces a na národné hospodárstvo ako také.  

Bučko Ján

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání