SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Albín Bráf, život a dílo. Díl 4, Rozličné stati
Název: Albín Bráf, život a dílo. Díl 4, Rozličné stati
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Česká akademie, germanismus, katolická moderna, Klerikalismus, národní obrození, Národohospodářský ústav, Obchodní školství, podnikání, Rakousko-Uhersko, Rakousko-Uhersko, vlastenectví, Vysoká škola obchodní
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

BRÁF, A. České a německé "Svůj k svému". In Albín Bráf Život a dílo. Díl IV. Rozličné stati. Praha: Vesmír, 1923, s. 179-210
Autor se zabývá zostřujícími se poměry mezi Čechy a Němci v 19. století v Rakousku-Uhersku a porovnává zásady českého a německého "Svůj k svému" a jejich jednotlivé druhy. Zatímco podle Bráfa německé "Svůj k svému" má podobu především odstranění českých úředníků z německých území (vypovídání z bytu i práce) a prostředku zastrašovacího, české "Svůj k svému" má podobu odvetného bojkotu za útisk českých menšin a positivního národohospodářského vlastenectví...

České hospodářské a kulturní potřeby ve státním rozpočtu rakouském
Název: České hospodářské a kulturní potřeby ve státním rozpočtu rakouském
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: Cislajtánsko (Předlitavsko), české země, průmysl, Rakousko-Uhersko, soudnictví, státní rozpočet, státní správa, školství, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1912
   
Abstrakt:

V úvodní části je knížka diskusí nad státním rozpočtem Rakouska-Uherska, zejména ve vztahu k českým zemím. Dále rozebírá postavení Rakouska-Uherska v důležitých odvětvích, jako zahraniční obchod a přeprava. V závěru se zaměřuje na problémy vysokého zadlužení Předlitavska.

(Vlček Martin)

K otázce rakousko-uherské banky
Název: K otázce rakousko-uherské banky
Autor: Koudela, Jan
Klíčová slova: cedulová banka, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1909
   
Abstrakt:

Článok pojednáva o fungovaní spoločnej rakúsko-uhorskej ceduľovej banky v miestnych pomeroch Rakúsko-Uhorska. V Uhorsku totiž zosilňovalo politické hnutie, ktoré požadovalo samostatnú ceduľovú banku. V Rakúsko-Uhorsku nastával problém neupravených pomerov meny. Bez odstránenia papierovej meny nemohlo byť pomýšľanie na samostatnú banku Uhorska. V roku 1876 došlo k dohode medzi vládami o spoločnej banke s výslovným uznaním obojstranného práva k zriadeniu samostatnej banky. I napriek tomu že založenie ceduľovej banky je vecou hospodárskou, v Rakúsko-Uhorsku išlo predovšetkým o politickú záležitosť. Proti uhorskej politike stála tradicionálna politika Rakúska, ktorá háji spoločné inštitúcie...

K přeměně cechovního zřízení u nás v 18. stol.
Název: K přeměně cechovního zřízení u nás v 18. stol.
Autor: Flégl, Oldřich
Klíčová slova: 18. stol., cechy, Rakousko-Uhersko, řemesla
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Článok popisuje snahy Márie Terézie v čase jej vládnutia rozšíriť obchodnú slobodu do všetkých rakúskych krajín. Podľa Cirkulára z roku 1787 sa usilovala presunúť priemyselnú výrobu od cechových zriadení do verejnej správy štátu. 84 druhov zamestnaní bolo vyhlásených za úplne voľné. Jozef II v náväznosti na to zrušil zakladanie nových cechov v Čechách. Jedenásteho októbra 1785 vydal magistrát spojených miest pražských nariadenie, podľa ktorého sa mali pracujúci v železiarstve a oceliarstve rozdeliť do troch skupín podľa toho kto kde pracoval...

Národohospodářské potřeby české
Název: Národohospodářské potřeby české
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: 19. stol., české země, heslo „Svůj k svému“, hospodářský vývoj, Národní hospodářství, národní obrození, obchod, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Jedná se o přepis přednášky dr. Albína Bráfa z roku 1904. Dr. Bráf se ve své přednášce zabýval hospodářským zaostáváním v českých zemích oproti jiným národům, ve srovnání s českým národním obrozením na poli jazyka, kultury a politiky.

(Mahdalíčková Lenka)

O vývoji a úkolech československého průmyslu
Název: O vývoji a úkolech československého průmyslu
Autor: Preiss, Jaroslav
Klíčová slova: Alois Rašín, Československo, deflace, dějiny českých zemí, hospodářské dějiny, obchodní politika, průmysl, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1928
   
Abstrakt:

Autor ve svém projevu shrnuje hospodářské dějiny v českých zemích od dob Přemyslovců po rok 1928. Kriticky se vyjadřuje k husitským bouřím a stavovskému povstání, naopak vyzdvihuje Habsburky. První menší kritika rakouské monarchie je k protekcionismu 19. století a to zvláště pro oblast Uher/Slovenska. Promlouvá také o problémech nově vzniklého československého státu, a jak byly doposud řešeny. Vypočítává též objem rakouskouherských průmyslových jednotek, které připadly Československu. Chválí československou obchodní a Rašínovu deflační politiku. V závěru pak hodnotí vyhlídky československého obchodu a průmyslu.

(Opršal Petr)

Rašínova reforma měny
Název: Rašínova reforma měny
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: kolek, majetková daň, měnová reforma, Rakousko-Uhersko, Rašín
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1919
   
Abstrakt:

Autor diskutuje potřebnost a nevýhody Rašínovy reformy.

(Vlček Martin)

Snahy o celní unii Rakousko-Uherska s Německem
Název: Snahy o celní unii Rakousko-Uherska s Německem
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: celní ochrana, celní unie, Eulenburg, Eulenburg, Gustav Schmoller, Liszt, Naumann, Německo, obchodně-politická, Philippovich, Rakousko-Uhersko, Spiethoff, Wolf
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1916
   
Abstrakt:

Článek pojednává o vytvoření celní unie mezi Rakousko-Uherskem a Německem. Autor se zaobírá politikami uplatňovanými na území obou států, celními uniemi, které se vyskytovaly v Evropě v 19. století, zámořskými koloniemi a názory ekonomů a myslitelů na tuto problematiku. Z nejdůležitějších bychom mohli zmínit Spiethoffa, Eulenburga, Liszta, či Schmollera.

(Charvátová Kristýna)

Země koruny české a státní finance rakouské v r. 1847
Název: Země koruny české a státní finance rakouské v r. 1847
Autor: Tobolka, Zdeněk
Klíčová slova: české země, daně, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Vhled do politiky řízení státních financí uplatňované v rámci habsburské monarchie před změnami roku 1848. Autor nabízí pohled na oblastní členění výběru (země uherské, předlitavské a hornolitavské) a rozbor zdrojů příjmů, který rozkládá na výnosy ze státního majetku, regalie (marginální složka) a daně. Skupinovému členění daní je pak věnován zbytek textu. Je zkoumáno jejich založení a výnosnost, nad což vyčnívá jen krátké pozastavení nad problematikou cel a důchodků.

(Olekšák Petr)