SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Národní hospodářství
Název: Národní hospodářství
Autor: Rašín, Alois
Klíčová slova: Centrální banka, hospodářský vývoj, krize, mzdy, obchod, peníze, podnikání, spotřeba, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Kniha přináší základní pohled na hospodářství státu, kdy v jednotlivých kapitolách ukazuje, které faktory jsou nezbytné pro fungování hospodářství země, a v mnoha ohledech připomíná spíše teoretickou učebnici ekonomie.

(Procházka Pavel)

Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace
Název: Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: doprava, národní hospodářství, obchod, trh, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Autor se zabývá problematikou úvěrů, dopravy a mezinárodního obchodu.  Kniha je rozdělena na tři kapitoly dle těchto oblastí, a každá oblast je pak rozepsána v několika podkapitolách. Kniha je bohatá na konkrétní informace, příklady z historie a příklady z praxe, které provázejí každou kapitolu.

(Novotný Marek)

Národohospodářské potřeby české
Název: Národohospodářské potřeby české
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: 19. stol., české země, heslo „Svůj k svému“, hospodářský vývoj, Národní hospodářství, národní obrození, obchod, Rakousko-Uhersko
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Jedná se o přepis přednášky dr. Albína Bráfa z roku 1904. Dr. Bráf se ve své přednášce zabýval hospodářským zaostáváním v českých zemích oproti jiným národům, ve srovnání s českým národním obrozením na poli jazyka, kultury a politiky.

(Mahdalíčková Lenka)

Nové příspěvky k hospodářské statistice české
Název: Nové příspěvky k hospodářské statistice české
Autor: Živanský, Theodor
Klíčová slova: doprava, hospodářská statistika, obchod, průmysl, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Článek popisuje počátky užívání statistiky. Z výsledků vyplývá, že Slezsko patří mezi země s největším populačním přírůstkem v Rakousku a s největším množstvím průmyslového obyvatelstva, z nichž třetina pracuje v hornictví. V roce 1880 v hornictví pracovalo 44 011 lidí a v roce 1900 už 95 810. Nejvíc průmyslového obyvatelstva žilo ve Fryštátu, pak ve Frýdku a v Bílsku.
Druhá část článku pokračuje rozdělením Čechů, Poláků, Němců a ostatních cizích státních občanů do zemědělství, hornictví, průmyslu, obchodu a dopravy a veřejných služeb. Celkem pracuje v zemědělství 238 732 osob, z toho 54 277 Čechů. V hornictví pracuje 95 810 osob, z toho 33 823 Čechů...

O středoevropských otázkách hospodářských
Název: O středoevropských otázkách hospodářských
Autor: Hodáč, František
Klíčová slova: obchod, platební styk
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Prohloubení mezinárodní hospodářské spolupráce má být usnadněno uvolněním devizového obchodu a zjednodušením platebního styku.

(Kučera Ondřej)

Podíl obchodu v konjunkturní politice
Název: Podíl obchodu v konjunkturní politice
Autor: Munk, František
Klíčová slova: daňová soustava, hospodářská krize, konjunktura, kooperace, maloobchod, obchod, plánovitá ekonomika, racionalizace, sociální otázka, velkoobchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Publikace se zabývá otázkou důležitosti obchodu v moderním hospodářství. Autor článku chápe obchod jako spojnici mezi výrobou a spotřebou, přičemž nepochybuje o jeho důležitosti. Soustředí se na roli obchodu  při vzniku hospodářské krize a domnívá se, že je jeho role v podstatě procyklická. Od této teze dochází k závěru, že hospodářské cykly je třeba vyhlazovat působením silné úlohy státu v hospodářství. Autor ve své publikaci dále klade silný důraz na racionalizaci celé ekonomiky a volá po silných vůdcích, kteří by se měli této role zhostit.

(Tišl Zdeněk)

Současná světová krise hospodářská, politická a sociální, její příčiny, účinky a řešení
Název: Současná světová krise hospodářská, politická a sociální, její příčiny, účinky a řešení
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: ekonomika, obchod, průmysl, světová krize, zemědělství
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1932
   
Abstrakt:

Kniha je souborem tří článků, které se zaměřují na přiblížení tématu ekonomické krize čtenáři. Každý z příspěvků se zaměřuje na různé téma týkající se krize: první z nich vysvětluje příčiny, které ji způsobily, druhý - důsledky a třetí se věnuje možným řešením a zamezení podobným jevům v budoucnosti.

(Kashapov Timur)

Statistika obchodu mezi Rakouskem a Uherskem
Název: Statistika obchodu mezi Rakouskem a Uherskem
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: obchod, Rakousko, statistika, Uhersko
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

V článku je popisována změna získávání dat a výpočtu statistiky obchodu mezi Rakouskem a Uherskem.

(Koudelka Tomáš)