Nové příspěvky k hospodářské statistice české

Autor: Živanský, Theodor
Typ: článek
Klíčová slova: doprava, hospodářská statistika, obchod, průmysl, zemědělství
Bibliografický záznam: ŽIVANSKÝ, Theodor. Nové příspěvky k hospodářské statistice české. Obzor národohospodářský XIII (1908). Praha:J. Otto. 1908, roč. XIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1908
Ročník: XIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek popisuje počátky užívání statistiky. Z výsledků vyplývá, že Slezsko patří mezi země s největším populačním přírůstkem v Rakousku a s největším množstvím průmyslového obyvatelstva, z nichž třetina pracuje v hornictví. V roce 1880 v hornictví pracovalo 44 011 lidí a v roce 1900 už 95 810. Nejvíc průmyslového obyvatelstva žilo ve Fryštátu, pak ve Frýdku a v Bílsku.
Druhá část článku pokračuje rozdělením Čechů, Poláků, Němců a ostatních cizích státních občanů do zemědělství, hornictví, průmyslu, obchodu a dopravy a veřejných služeb. Celkem pracuje v zemědělství 238 732 osob, z toho 54 277 Čechů. V hornictví pracuje 95 810 osob, z toho 33 823 Čechů. V průmyslu pracuje 217 454 osob, z toho 37 692 Čechů. V obchodu a dopravě pracuje 51 679 osob, z toho 6 484 Čechů. A nakonec ve veřejných službách pracuje 76 747 osob a z toho 19 989 Čechů. Dále se ve článku zabývá statistikou náboženského vyznání a sociálním členěním.
Třetí pokračování článku popisuje počet Čechů, Poláků a Němců pracujících v obchodu a dopravě. Poté autor popisuje dělení jednotlivých průmyslových odvětví podle počtu pracujících Čechů. Nejvíce zastoupené jsou živnosti stavební, kde pracuje 7 817 Čechů, na druhém místě je textilní průmysl, kde pracuje 6629 Čechů, na třetím místě je kovodělný průmysl a následuje průmysl oděvní, potravinový, dřevodělný a strojní.

(Rybová Lucie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání