SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dopravní politika
Název: Dopravní politika
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: Doprava, dopravní prostředky, dopravní trasy, letectví, plavba, silnice, železnice
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá celkovou koncepcí dopravní politiky jako důležité součásti hospodářství států. Kniha je rozdělena na dvě části, v první se autor snaží popsat jednotlivé druhy tehdejších dopravních cest, jejich základní funkce a důsledky tehdejšího překotného vývoje dopravních prostředků. V druhé části se autor zaměřuje na podrobnější popis jednotlivých druhů dopravních cest a prostředků, popisuje jejich historický vývoj, současný stav a jejich funkce v dobovém hospodářství.

(Bláha Jan)

Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace
Název: Národní hospodářství. Díl třetí, Úvěr, cenné papíry a banky, doprava, tržní a obchodní organisace
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: doprava, národní hospodářství, obchod, trh, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Autor se zabývá problematikou úvěrů, dopravy a mezinárodního obchodu.  Kniha je rozdělena na tři kapitoly dle těchto oblastí, a každá oblast je pak rozepsána v několika podkapitolách. Kniha je bohatá na konkrétní informace, příklady z historie a příklady z praxe, které provázejí každou kapitolu.

(Novotný Marek)

Nové Česko-Slovensko
Název: Nové Česko-Slovensko
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: bankovnictví. Pojišťovnictví, Československo, doprava, národnostní složení, průmysl, Sudety, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Článek se snaží objasnit situaci, která nastala po 2. listopadu 1938, a vytyčuje zásady příští hospodářské a sociální politiky. Článek pojednává o zeměpisných změnách, změnách v národohospodářském složení, zemědělství, průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví; dále se zabývá dopady na dopravní politiku.
Publikace obsahuje přehledné tabulky a některé důležité změny jsou zakresleny i na mapách.

(Kopřivová Petra, Uhlířová Petra)

Nové příspěvky k hospodářské statistice české
Název: Nové příspěvky k hospodářské statistice české
Autor: Živanský, Theodor
Klíčová slova: doprava, hospodářská statistika, obchod, průmysl, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1908
   
Abstrakt:

Článek popisuje počátky užívání statistiky. Z výsledků vyplývá, že Slezsko patří mezi země s největším populačním přírůstkem v Rakousku a s největším množstvím průmyslového obyvatelstva, z nichž třetina pracuje v hornictví. V roce 1880 v hornictví pracovalo 44 011 lidí a v roce 1900 už 95 810. Nejvíc průmyslového obyvatelstva žilo ve Fryštátu, pak ve Frýdku a v Bílsku.
Druhá část článku pokračuje rozdělením Čechů, Poláků, Němců a ostatních cizích státních občanů do zemědělství, hornictví, průmyslu, obchodu a dopravy a veřejných služeb. Celkem pracuje v zemědělství 238 732 osob, z toho 54 277 Čechů. V hornictví pracuje 95 810 osob, z toho 33 823 Čechů...

Silniční Doprava Československých státních drah
Název: Silniční Doprava Československých státních drah
Autor: Fuxa, Josef
Klíčová slova: Doprava, státní podpora
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Článek porovnává dopravu Československa v letech 1933 a 1934. Autor kritizuje státní podpory do oblasti železniční dopravy. Na závěr přidává autor možná řešení situace, protože neočekává finanční rovnováhu v příštích letech.

(Škodová Ivana)