Současná světová krise hospodářská, politická a sociální, její příčiny, účinky a řešení

Autor: Macek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: ekonomika, obchod, průmysl, světová krize, zemědělství
Bibliografický záznam: MACEK, Josef. Současná světová krise hospodářská, politická a sociální, její příčiny, účinky a řešení. Praha:Pražská odbočka dělnické akademie v Praze. 1932, s. 31. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská odbočka dělnické akademie v Praze
Rok: 1932
Rozsah stran: 31
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha je souborem tří článků, které se zaměřují na přiblížení tématu ekonomické krize čtenáři. Každý z příspěvků se zaměřuje na různé téma týkající se krize: první z nich vysvětluje příčiny, které ji způsobily, druhý - důsledky a třetí se věnuje možným řešením a zamezení podobným jevům v budoucnosti.

(Kashapov Timur)

Hodnocení:

Tato kniha představuje krátký souhrn příčin, důsledků a řešení světové krize, který shrnuje kolektiv významných československých autorů v čele s Josefem Mackem. Právě Macek podrobně popisuje vznik a průběh největší krize v historii lidstva, a už tehdy, v roce 1932, ukazuje na nutnost státního intervencionismu v ekonomice, což potvrdil následující vývoj. Winter pak zkoumá důsledky ekonomické krize, zejména, v mezinárodním obchodě, a poukazuje na celosvětovou provázánost ekonomické krize, pro vyřešení které je nezbytná mezinárodní spolupráce. Sedmík pak poukazuje na možná řešení a opatření k zamezení výskytu obdobných krizí v budoucnosti, a za nejlepší považuje ekonomické opatření v sociální oblasti, které jsou prosazovány tehdy jedinou politickou stranou - sociálně demokratickou stranou.

(Kashapov Timur)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání