SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Československo uprostřed hospodářství světového
Název: Československo uprostřed hospodářství světového
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: konjunktura, světové hospodářství, Výroba
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor v článku obecne skúma postavenie ČSR v úseku konjunktúrneho vývoja a poukazuje na nutnosť novej priemyselnej politiky.

(Vyoral Martin)

Daňová politika a konjunktura
Název: Daňová politika a konjunktura
Autor: Klimecký, Vladimír
Klíčová slova: Daňová politika, hospodářská cyklus, konjunktura, krise, Německo
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

V tomto textu autor dává do souvislosti hospodářský cyklus, konkrétně fázi konjunktury a krise, s daňovou politikou. V úvodu popisuje dopady fází cyklu na daňovou základnu a předkládá ideu hospodaření státu nikoliv z roku na rok, ale podle fází hospodářského cyklu, tak jak to dělá podnik. Za příklad udává Německo, které podobnou daňovou politiku praktikovalo za období krise a ukazuje, že jeho cesta byla správná. V závěru je na několika statistikách a grafech porovnán konjunkturní průběh příjmů z veřejných dávek v Německu a u nás.

(Šimek David)

Hospodářské konjunktury
Název: Hospodářské konjunktury
Autor: Čechrák, Cyril
Klíčová slova: konjunktura
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1930
   
Abstrakt:
Konjunktura – obchodní bilance – platební bilance
Název: Konjunktura – obchodní bilance – platební bilance
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: konjunktura, obchodní bilance, platební bilance
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor popisuje vývoj konjunktury v Československu v letech 1924-1927. Srovnává situaci okolními státy, hlavně Německem, zabývá se vývojem platební bilance a jiným vývojem v různých odvětvích.

(Štegmann Tomáš)

Krise československého bavlnářského průmyslu ve světle mezinárodního šetření konjunkturního
Název: Krise československého bavlnářského průmyslu ve světle mezinárodního šetření konjunkturního
Autor: Uhlig, Karel
Klíčová slova: bavlnářský průmysl, konjunktura, krize
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1927
   
Abstrakt:

Autor se zabývá příčinami krize v jednom z nejvýznamnějších odvětví Československa té doby. V článku kromě analýzy rozebírá i možná řešení a v tomto odvětví vidí příležitost k velkému kroku nejen pro podnikatele, ale i pro stát. Vyjmenovává nejdůležitější reformy, které je nutno ihned provést, aby bylo bavlnářský průmysl možno zachránit.

(Štegmann Tomáš)

Podíl obchodu v konjunkturní politice
Název: Podíl obchodu v konjunkturní politice
Autor: Munk, František
Klíčová slova: daňová soustava, hospodářská krize, konjunktura, kooperace, maloobchod, obchod, plánovitá ekonomika, racionalizace, sociální otázka, velkoobchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Publikace se zabývá otázkou důležitosti obchodu v moderním hospodářství. Autor článku chápe obchod jako spojnici mezi výrobou a spotřebou, přičemž nepochybuje o jeho důležitosti. Soustředí se na roli obchodu  při vzniku hospodářské krize a domnívá se, že je jeho role v podstatě procyklická. Od této teze dochází k závěru, že hospodářské cykly je třeba vyhlazovat působením silné úlohy státu v hospodářství. Autor ve své publikaci dále klade silný důraz na racionalizaci celé ekonomiky a volá po silných vůdcích, kteří by se měli této role zhostit.

(Tišl Zdeněk)

Úspory a investice
Název: Úspory a investice
Autor: Nebesář, Jaroslav
Klíčová slova: autarkismus, devalvace, investice, J.M. Keynes, kapitál, Karel Engliš, Karel Marx, konjunktura, krize, národní hospodářství, plánování, spoření, tezaurace, úspory, úvěr
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

V některých článcích autor reaguje nebo rozebírá poznámky jiných glosátorů své doby či zmiňuje autory různých názorů. Kniha je rozdělena do tří částí – články teoretické, polemické, kritické a programové.
V první části se autor zabývá teoretickými poznatky, ve druhé je již adresný a ve třetí části navrhuje systémové řešení. V úvodu hodně rozebírá kriticky i souhlasně Keynese a jeho dílo Všeobecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz a konfrontuje jej se svými názory či s realitou.
Autor také rozlišuje různé druhy úvěrů, např...