Albín Bráf, život a dílo. Díl 4, Rozličné stati

Autor: Gruber, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: Česká akademie, germanismus, katolická moderna, Klerikalismus, národní obrození, Národohospodářský ústav, Obchodní školství, podnikání, Rakousko-Uhersko, Rakousko-Uhersko, vlastenectví, Vysoká škola obchodní
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Albín Bráf, život a dílo. Díl 4, Rozličné stati. Praha:Vesmír. 1923, s. 225. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Vesmír
Rok: 1923
Rozsah stran: 225
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

BRÁF, A. České a německé "Svůj k svému". In Albín Bráf Život a dílo. Díl IV. Rozličné stati. Praha: Vesmír, 1923, s. 179-210
Autor se zabývá zostřujícími se poměry mezi Čechy a Němci v 19. století v Rakousku-Uhersku a porovnává zásady českého a německého "Svůj k svému" a jejich jednotlivé druhy. Zatímco podle Bráfa německé "Svůj k svému" má podobu především odstranění českých úředníků z německých území (vypovídání z bytu i práce) a prostředku zastrašovacího, české "Svůj k svému" má podobu odvetného bojkotu za útisk českých menšin a positivního národohospodářského vlastenectví. Kromě toho české "Svůj k svému" nemá pouhý ráz zachovávací, nýbrž rozvojový.

Svatošová Simona


BRÁF, A. Sociální úloha kněžstva. In Albín Bráf Život a dílo. Díl IV. Rozličné stati. Praha: Vesmír, 1923, s. 152-162
V této slavnostní řeči na sjezdu v Kolíně ze dne 23. února 1905 se Bráf zabývá sociálními úkoly kněžstva. Patří mezi ně péče o mravní statky národa, jednání v duchu konzervatismu a nestrannost při prosazování zájmu jakéhokoliv jednotlivce nebo třídy. Bráf také ukazuje na velkou úlohu kněžstva na českém národním buditelství. Dále se zabývá rozvojem katolické moderny, která klade velký důraz na vzdělání kněžstva.

Svatošová Markéta


BRÁF, A. Národohospodářský ústav při České akademii. In Albín Bráf Život a dílo. Díl IV. Rozličné stati. Praha: Vesmír, 1923, s. 210-214
V článku se popisuje zřízení Národohospodářského ústavu při České akademii. Jeho cílem má být zdokonalování národohospodářské činnosti v praktickém směru. Nejedná se tedy o vědecký ústav, jak bylo nejdříve mylně pochopeno. Autor v článku dále rozebírá složení členstva ústavu a jeho vnitřních orgánů.

Svatošová Markéta


BRÁF, A. O úkolech vyšších škol obchodních. In Albín Bráf : Život a dílo. Díl IV. Rozličné stati. Praha: Vesmír, 1923, s. 107-118
U příležitosti oslavy 25tiletého trvání obchodní akademie v Chrudimi pronáší Albín Bráf svou řeč. Apeluje v ní na růst podnikatelského ducha v Rakousku-Uhersku potřebného k dohnání zahraničního obchodu vyspělých zemí, jako je Anglie, Francie a Německo. K povzbuzení podnikatelského ducha je podle Bráfa potřeba obchodního školství a vyjadřuje nadšení ze zřízení vysoké školy obchodní při pražské vysoké škole technické.

Svatošová Markéta
 

(více autorů)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání