Národní hospodářství na školách obchodních

Autor: Bráf, Albín
Typ: článek
Klíčová slova: národní hospodářství, politická ekonomie, školství
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Národní hospodářství na školách obchodních. Obzor národohospodářský XV (1910). Praha:J. Otto. 1910, roč. XV., s. s. 401- 407, 449- 455. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1910
Ročník: XV.
Rozsah stran: s. 401- 407, 449- 455
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Dr. Bráf velice pragmaticky polemizuje o nutnosti zavedení povinnosti učení národního hospodářství na školách obecně. Vnímá, jestli a jak moc důležitá by politická ekonomie byla pro některý ze tří školních stupňů. Uvádí analogie s jinými školními předměty. Všímá si i specifičnosti škol, na kterých by se národní hospodářství mělo vyučovat. Snaží se uvažovat budoucí uplatnění absolventů tohoto předmětu na rozdíl od těch, kteří by tento předmět nevystudovali. Jedná se o pozitivní studii, kdy čtenář není přesvědčován, aby zaujal autorovo stanovisko.

(Drábek Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání