Kaizlova činnost v oboru vědy národohospodářské a finanční

Autor: Tobolka, Zdeněk
Typ: článek
Klíčová slova: Albín Bráf, finanční věda, Josef Kaizl, národohospodářská věda, živnostenský řád
Bibliografický záznam: TOBOLKA, Zdeněk. Kaizlova činnost v oboru vědy národohospodářské a finanční. Obzor národohospodářský XVIII. (1913). Praha:J. Otto. 1913, roč. XVIII., s. s. 257-261, 305-308, 353-357, 401-408, 449-456, 497-507. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1913
Ročník: XVIII.
Rozsah stran: s. 257-261, 305-308, 353-357, 401-408, 449-456, 497-507
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek je zaměřen na profesní život Josefa Kaizla, který patřil k průkopníkům národohospodářské a finanční vědy. K národohospodářské vědě přivedl Kaizla na univerzitě Albín Bráf, a Kaizl byl okouzlen natolik, že se o ní začal zajímat. Článek popisuje Kaizlovo studium v Německu, a kdo ho při něm ovlivnil, jsou zde také popsána některá z jeho důležitých děl. Část článku je věnována jeho snaze o změnu živnostenského řádu, který byl podle něj nedostačující. Kaizl vytvořil první české dílo o finanční vědě a byl významným reprezentantem historické školy národohospodářské.

(Trnovská Zuzana)

Hodnocení:


JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání