Český problém populační a některé pozoruhodné zjevy v naší měně přirozené

Autor: Boháč, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: Novomalthusské hnutí, přirozený přírůstek, úbytek obyvatel
Bibliografický záznam: BOHÁČ, Antonín. Český problém populační a některé pozoruhodné zjevy v naší měně přirozené. Obzor národohospodářský XIX. (1914). Praha:J. Otto. 1914, roč. XIX., s. s. 7-15, 65-75, 113-120. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1914
Ročník: XIX.
Rozsah stran: s. 7-15, 65-75, 113-120.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá zpomalením populačního růstu v Čechách a na Moravě začátkem 20. století v letech 1902-1910. Autor se snaží nalézt několik důvodů pro pokles přirozeného přírůstku. Jako možné důsledky uvádí růst životní úrovně nebo také slábnoucí vliv církve. Podle statistických dat poté formuluje závěr o vzniku tzv. Novomalthusského hnutí, což je hnutí podporující vědomé omezování plodnosti. Tento trend vedl ve společnosti k trendu maximálně dvou dětí v rodině. Za centrum tohoto hnutí je považována Praha a velká města. Podle autorem předložených dat má na poklesu porodnosti zásadní vliv dostupnost Prahy vzhledem ke sledovaným regionům. Protože čím lepší dopravní dostupnost Prahy, tím lépe se šíří myšlenka omezování počtu dětí v rodině díky tomuto hnutí.

Zezulka Stanislav

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání