Hospodářský podklad ženské otázky

Autor: Horáček, Cyril
Typ: kniha
Klíčová slova: Emancipace, Feminismus, Pracovní právo, Šovinismus, Trh práce, Vzdělání, Ženská otázka
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Hospodářský podklad ženské otázky. Praha:nákladem vlastním. 1900, s. 12. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem vlastním
Rok: 1900
Rozsah stran: 12
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Podle autora svobodné ženy usilují o přístup ke vzdělání, aby se mohly zapojit do úřednických profesí. Protože je cena jejich práce nižší než cena práce mužovy (mají nižší životní náklady), snižují na trhu celkovou cenu práce. Aby muž uživil rodinu, vhání pak do práce i svou ženu a děti. O škodlivosti zapojení žen do práce svědčí zákonodárství, které ženskou práci upravuje. Vdané ženy musí zůstat s rodinou, aby neohrožovaly její mravní vývoj.

(Běláčková Vendula)

Hodnocení:

Negativní hodnocení ženské emancipace je založené na předpokladu, že cenu práce určují její náklady. Práce podporuje dobový kontext ekonomické závislosti ženy na muži. Stanoviska v ní obsažená můžeme z dnešního pohledu zařadit mezi šovinistická, protože vyjadřují privilegia muže v otázkách, které přímo nesouvisí v biologickými pohlavními odlišnostmi.

(Běláčková Vendula)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání