SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský podklad ženské otázky
Název: Hospodářský podklad ženské otázky
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: Emancipace, Feminismus, Pracovní právo, Šovinismus, Trh práce, Vzdělání, Ženská otázka
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1900
   
Abstrakt:

Podle autora svobodné ženy usilují o přístup ke vzdělání, aby se mohly zapojit do úřednických profesí. Protože je cena jejich práce nižší než cena práce mužovy (mají nižší životní náklady), snižují na trhu celkovou cenu práce. Aby muž uživil rodinu, vhání pak do práce i svou ženu a děti. O škodlivosti zapojení žen do práce svědčí zákonodárství, které ženskou práci upravuje. Vdané ženy musí zůstat s rodinou, aby neohrožovaly její mravní vývoj.

(Běláčková Vendula)

Ženská otázka v letech 1900 - 1920
Název: Ženská otázka v letech 1900 - 1920
Autor: Hajn, Alois
Klíčová slova: Emancipace, Feminismus, Manželské právo, Novomalthusianismus, Populační otázka, Volební právo, Ženská otázka, Ženské hnutí
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1939
   
Abstrakt:

Kniha je výborem článků autora z let 1900 – 1920 uveřejněných v časopise Osvěta lidu na téma ženská otázka. Hlavním tématem je volební právo žen. Dále si všímá si toho, že ženy byly v občanském zákoníku postaveny na úroveň nesvéprávných, zatímco v trestním právu byly plně odpovědné. Zabývá se také otázkou manželství, nemanželského soužití, potratů, ochrany mateřství nebo sňatkových inzerátů.

(Běláčková Vendula)