Ženská otázka v letech 1900 - 1920

Autor: Hajn, Alois
Typ: kniha
Klíčová slova: Emancipace, Feminismus, Manželské právo, Novomalthusianismus, Populační otázka, Volební právo, Ženská otázka, Ženské hnutí
Bibliografický záznam: HAJN, Alois. Ženská otázka v letech 1900 - 1920. Praha:tiskem a nákladem Prostoru. 1939, s. 191. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: tiskem a nákladem Prostoru
Rok: 1939
Rozsah stran: 191
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Kniha je výborem článků autora z let 1900 – 1920 uveřejněných v časopise Osvěta lidu na téma ženská otázka. Hlavním tématem je volební právo žen. Dále si všímá si toho, že ženy byly v občanském zákoníku postaveny na úroveň nesvéprávných, zatímco v trestním právu byly plně odpovědné. Zabývá se také otázkou manželství, nemanželského soužití, potratů, ochrany mateřství nebo sňatkových inzerátů.

(Běláčková Vendula)

Hodnocení:

Kniha je přínosná v tom, že přináší argumenty k otázkám, které dodnes řeší generová studia. Za prvé obsahuje argumenty k tématům, která byla na začátku 20. století nová a kontroverzní, za druhé jde díky pohledu na tehdy aktuální události prostřednictvím tisku o dobrý obrázek tehdejší veřejné diskuse. Autor se zastává ženské emancipace ve všech ohledech s výjimkou povolení potratů.

(Běláčková Vendula)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání