Italská deflace

Autor: Basch, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: deflace
Bibliografický záznam: BASCH, Antonín. Italská deflace. Obzor národohospodářský XXXI. (1926). Praha:J. Otto. 1926, roč. XXXI., s. s. 651-664. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1926
Ročník: XXXI.
Rozsah stran: s. 651-664
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Tento článek pojednává o situaci měnového kurzu italské liry v roce 1926. Popisuje úspěch italské vlády, které se povedlo díky intervencím (deflační finanční politice) zvrátit propad liry. Jednalo se například o zákaz vývozu liry, omezení konsumu či podporu vývozu. Autor dopodrobna rozebírá jednotlivé kroky vlády a podrobný vývoj kurzu liry.

(Hradečná Anna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání