Scientific management

Autor: Bašus, Albín
Typ: článek
Klíčová slova: efektivita práce, vědecké řízení
Bibliografický záznam: BAŠUS, Albín. Scientific management. Obzor národohospodářský XX. (1915). Praha:J. Otto. 1915, roč. XX., s. s. 27-34, 79-85. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1915
Ročník: XX.
Rozsah stran: s. 27-34, 79-85.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek pojednává o tehdy novém a velmi rychle se rozvíjejícím ekonomickém oboru, o vědeckém řízení dílen. Zabývá se jeho vznikem v USA, hlavními zásadami, představiteli i jeho rozšířením do Německa a následným vývojem. Scientific management zdůrazňuje zejména správný výběr pracovníků, optimalizaci pracovního prostředí a efektivní dělbu práce. Podnikatel je v tomto pojetí považován za toho, kdo má dělníky vést k efektivnější a bezpečnější práci a poskytovat jim výcvik a zázemí.

(Vlček Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání