Dvojitá měna papírová a zvýšení peněžní jednotky

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: bimetalismus, český frank, dvojitá měna, stabilizace koruny
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Dvojitá měna papírová a zvýšení peněžní jednotky. Obzor národohospodářský XXVI. (1921). Praha:J. Otto. 1921, roč. XXVI., s. s. 385-388. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1921
Ročník: XXVI.
Rozsah stran: s. 385-388
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Text řeší, jak se dostat z valutové krize. Autor nevěří, že se situace pozvolně vyřeší sama, a navrhuje řešení cestou státního zásahu. Cestu k povznesení hodnoty peněz na předválečnou úroveň vidí přes zavedení nové vyšší peněžní jednotky, a to franku, který by byl ku koruně v poměru 1:10. Prospěch tohoto kroku Horáček vidí především ve snadné realizaci a
v psychologické výhodě - lidé by si znovu začali peněz vážit. Zavedení papírové dvojité měny vnímá jako prostředek k nápravě měny, cílem cesty by bylo navázání franku na zlato, tedy stabilizace měny. Na závěr konstatuje, že cesta k ozdravení měny bude obtížná, avšak méně bolestivá než nečinnost.

(Marková Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání