SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Dvojitá měna papírová a zvýšení peněžní jednotky
Název: Dvojitá měna papírová a zvýšení peněžní jednotky
Autor: Horáček, Cyril
Klíčová slova: bimetalismus, český frank, dvojitá měna, stabilizace koruny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1921
   
Abstrakt:

Text řeší, jak se dostat z valutové krize. Autor nevěří, že se situace pozvolně vyřeší sama, a navrhuje řešení cestou státního zásahu. Cestu k povznesení hodnoty peněz na předválečnou úroveň vidí přes zavedení nové vyšší peněžní jednotky, a to franku, který by byl ku koruně v poměru 1:10. Prospěch tohoto kroku Horáček vidí především ve snadné realizaci a
v psychologické výhodě - lidé by si znovu začali peněz vážit. Zavedení papírové dvojité měny vnímá jako prostředek k nápravě měny, cílem cesty by bylo navázání franku na zlato, tedy stabilizace měny. Na závěr konstatuje, že cesta k ozdravení měny bude obtížná, avšak méně bolestivá než nečinnost.

(Marková Tereza)

Stříbro
Název: Stříbro
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: bimetalismus, devalvace, stříbro
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Pokus o vysvětlení proměnlivosti ceny stříbra, především pak její rozkolísanosti koncem 19. a počátkem 20. století. Přes stručnou historii užívání tohoto drahého kovu v historii se autor dobírá k vymezení základní domnělé příčiny propadu cen stříbra, návazně zkoumá reakce ve vybraných státech a popisuje tamní vládní stabilizační snahy. Popsán je i proces vytěsňování stříbra, jakožto uchovatele hodnoty, zlatem a postupný odklon od konceptu bimetalismu. Závěrem je zkoumán vliv války na dočasný růst ceny stříbra.

(Olekšák Petr)

Úvahy o bimetalismu
Název: Úvahy o bimetalismu
Autor: Koloušek, Jan
Klíčová slova: bimetalismus
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1898
   
Abstrakt:

Článek není sice na závažnost tématu příliš dlouhý, ale na druhou stranu je opravdu přehledně uspořádaný a celý problém bimetalismu je od svých počátků vysvětlen i se všemi svými příčinami a důsledky.
V úvodu je podrobně představen problém nadměrné těžby drahých kovů jako je stříbro a zlato a také je pojednáno o z tohoto stavu plynoucím znehodnocování kovových mincí. Dále je popsáno, proč se někteří lidé a hlavně některé skupiny snaží o zavedení světového bimetalismu a co by z toho ten který subjekt měl...