Úvahy o bimetalismu

Autor: Koloušek, Jan
Typ: článek
Klíčová slova: bimetalismus
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. Úvahy o bimetalismu. Obzor národohospodářský III. (1898). Praha:J. Otto. 1898, roč. III. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1898
Ročník: III.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek není sice na závažnost tématu příliš dlouhý, ale na druhou stranu je opravdu přehledně uspořádaný a celý problém bimetalismu je od svých počátků vysvětlen i se všemi svými příčinami a důsledky.
V úvodu je podrobně představen problém nadměrné těžby drahých kovů jako je stříbro a zlato a také je pojednáno o z tohoto stavu plynoucím znehodnocování kovových mincí. Dále je popsáno, proč se někteří lidé a hlavně některé skupiny snaží o zavedení světového bimetalismu a co by z toho ten který subjekt měl. Všechny důvody pro a proti jsou v článku probrány a osvětleny.
Závěr textu je hlavně o tom, že váhové zastoupení stříbrných mincí vůči zlatým je výrazně vyšší a že ztráty ceny u stříbra taktéž znamenají ztrátu hodnoty u stříbrných mincí;  proto se jich musí razit pořád více a více, což vede ke snižování cen.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání