O finančním hospodářství samosprávných svazků

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: regionální správa, samospráva
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. O finančním hospodářství samosprávných svazků. Obzor národohospodářský XXVIII. (1923). Praha:J. Otto. 1923, roč. XXVIII., s. s. 145-154. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1923
Ročník: XXVIII.
Rozsah stran: s. 145-154
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Přepis přednášky uvedené na Svazu českých okresů z 13. března 1923 přináší kritický pohled na stav systému samosprávy v ČSR. Nepříliš lichotivá zpráva se snaží nalézt důvody tohoto ne zcela uspokojivého stavu. Za tím účelem se vrací do časů Rakouska-Uherska, srovnává správní systém se soukromým sektorem, důsledně zkoumá způsoby financování a v závěru se zabývá reformou samosprávního sektoru za účelem jeho dalšího rozvoje.

(Olekšák Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání