Cesty sebevzdělání: Něco ze zkušenosti žáka a učitele

Autor: Macek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: filozofie, metody výuky, Vzdělávání
Bibliografický záznam: MACEK, Josef. Cesty sebevzdělání: Něco ze zkušenosti žáka a učitele. Praha:Jan Laichter. 1943, s. 58. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Jan Laichter
Rok: 1943
Rozsah stran: 58
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Autor seznamuje čtenáře se způsobem vzdělávání především na vysokých školách před 1. světovou válkou. V jednotlivých kapitolách upozorňuje na nedostatky tehdejšího vzdělávacího systému, které vycházely jak ze zažitých stereotypů dob minulých, tak i profesorů, kteří odmítali nové myšlenky a metody vzdělávání. Vše dokládá na příkladech ze svých vlastních studií práv a filozofie. Autor se přiklání k popularizaci vědy jako způsobu vzdělávání obyčejného lidu a klade důraz na ověřování si teoretických znalostí v praxi místo prostého memorování.
Přehled kapitol:
Kap. 1. Škola není konec ani vrchol vzdělání
Kap. 2. Vzdělávat se značí učit se myslit
Kap. 3. Tvrdá škola vlastních omylů
Kap. 4. Ve škole „starého Bráfa“
Kap. 5. Sebevzdělávání posloucháním a děláním
Kap. 6. O filosofech a pouhých doktorech filosofie
Kap. 7. O studiu v cizině
Kap. 8. O studiu rodné řeči a jiných jazyků
Kap. 9. O shromažďování knihovn

(Urbanová Hana)

Hodnocení:

Pobavilo mě Mackovo rozhořčení nad používáním nových slov „obhospodařování“ a „ovlivňovati“. Nazývá je nestvůrami. Podle něj by bylo vhodnější používat spojení „vykonávati vliv na..“ nebo „působiti na“. Dnes, skoro sedmdesát let po vydání této knihy, bychom se naopak my velice divili, kdyby někdo použil „vykonávati vliv na..„

(Urbanová Hana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání