SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Cesty sebevzdělání: Něco ze zkušenosti žáka a učitele
Název: Cesty sebevzdělání: Něco ze zkušenosti žáka a učitele
Autor: Macek, Josef
Klíčová slova: filozofie, metody výuky, Vzdělávání
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1943
   
Abstrakt:

Autor seznamuje čtenáře se způsobem vzdělávání především na vysokých školách před 1. světovou válkou. V jednotlivých kapitolách upozorňuje na nedostatky tehdejšího vzdělávacího systému, které vycházely jak ze zažitých stereotypů dob minulých, tak i profesorů, kteří odmítali nové myšlenky a metody vzdělávání. Vše dokládá na příkladech ze svých vlastních studií práv a filozofie. Autor se přiklání k popularizaci vědy jako způsobu vzdělávání obyčejného lidu a klade důraz na ověřování si teoretických znalostí v praxi místo prostého memorování.
Přehled kapitol:
Kap. 1. Škola není konec ani vrchol vzdělání
Kap. 2. Vzdělávat se značí učit se myslit
Kap. 3...

Ekonomie a filosofie
Název: Ekonomie a filosofie
Autor: Engliš, Karel
Klíčová slova: filozofie, noetika, reálný a myšlenkový předmět, teleologie
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1931
   
Abstrakt:

Článek je odpovědí na kritiku autorovy knihy Teleologie. První polovina obhajuje autorovo vymezení noetiky, její rozdělení na formální a materiální, a také vztah subjektu a noetiky.
Druhá část se zabývá teleologií samotnou, obhajobou toho, že se jedná o vědní obor a určení, čeho se věda týká. Dále také rozdíl mezi reálným a fikčním předmětem.

(Voleman Jakub)