Naše statistika po válce

Autor: Krejčí, Dobroslav
Typ: článek
Klíčová slova: statistický zákon, statistika
Bibliografický záznam: KREJČÍ, Dobroslav. Naše statistika po válce. Obzor národohospodářský XXI. (1916). Praha:J. Otto. 1916, roč. XXI., s. s. 31-40. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1916
Ročník: XXI.
Rozsah stran: s. 31-40
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor v textu poukazuje na důležitost statistiky a to především v nastávající době poválečné, jelikož válka tuto činnost v některých směrech omezila či zcela zastavila a lidé začali pociťovat její důležitost. Největší problém ve statistice (sbírání statistických dat) vidí autor v chybějícím statistickém zákoně. Pro získání poctivé, pravdivé a všestranné statistiky považuje za nutné zavedení několika opatření: 1) Především dát veškeré statistice pevný právní základ. Tedy zavedení již zmiňovaného statistického zákona. 2) Náležitá organice statistiky zahrnující a) cílevědomý plán, b) rozdělení úloh mezi úřady a za c) náležité vybavení statistických orgánů. 3) Přesvědčit o potřebě a užitečnosti statistiky.

(Voborníková Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání