Zprávy - Rieger

Autor:
Typ: článek
Klíčová slova: Bohuš Rieger, národní hospodářsví, pražští Němci, prof. Herkner, prof. Rauchberg, radost z práce, říšská rada, volby
Bibliografický záznam: . Zprávy - Rieger. Obzor národohospodářský XII (1907). Praha:J. Otto. 1907, roč. XII., s. s. 284-290. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1907
Ročník: XII.
Rozsah stran: s. 284-290
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V tomto článku je zpracováno několik aktuálních témat k danému roku. Jako první je uveden článek o smrti profesora říšských dějin Prof. Dr. Bohuše sv. p. Riegera. V článku je uveden jeho stručný životopis společně s jeho nejzásadnější bibliografií a jeho životními (především karierními) úspěchy.

Další zpráva se týká voleb do říšské rady a pražských Němců a diskutuje vědecké a politické argumenty účasti pražských Němců na volbách, výsledky těchto voleb a pražské němectví celkově.

Zpráva poslední, s označením „Význam radosti z práce v theorii praxi národního hospodářství“ hovoří o přednášce prof. Herknera v Drážďanech na toto nevšední téma. Diskutuje tedy veškeré individuální vlivy, které jsou s tímto tématem spojeny (co ovlivňuje jednotlivce k vyššímu výkonu, co determinuje pocit z dobře odvedené práce apod.), a svým způsobem tak vstupuje na pole dnešní populární ekonomie a ekonometrické analýzy.

(Čížková Michaela)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání