Nová cesta Německa

Autor: Hudec, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Gustav Stresseman, poválečné Německo
Bibliografický záznam: HUDEC, Karel. Nová cesta Německa. Obzor národohospodářský XXXV. (1930). Praha:J. Otto. 1930, roč. XXXV., s. s. 46–52. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1930
Ročník: XXXV.
Rozsah stran: s. 46–52
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek je věnován hospodářské rekonstrukci říše a úloze, kterou zde hrál Stresemann. Srovnání předválečného a poválečného Německa v otázkách zahraniční politiky. Jako poražené muselo čelit těžkým úkolům právě v oblasti zahraničních vztahů. Tyto důsledky se projevily v hospodářské oblasti. Co se týká zahraniční politiky, muselo Německo začít od začátku s vytvářením vztahů a vypracovat se než bylo uznáno jako rovnocenný činitel v Ženevě. Hlavní část je věnována politice Gustava Stresmann – likvidace odporu v Porůří, aby se zabránilo plýtvání a zachránilo se hospodářství, postavení marky na pevnou bázi. Hlavní bylo ukázat světu důvěru Německa v sebe samu, aby se vytvořilo prostředí důvěry na mezinárodní úrovni a s pomocí zahraničí zlepšit vnitřní hospodářské poměry. Porovnání předválečných vztahů s Francií, Anglií a Spojenými státy je další téma, kterému je věnována pozornost. Anglie viděla vzrůstající hospodářskou sílu Německa a zpřísnila celní režim v koloniích označením „made in“ a ochrannými patenty. Což bylo namířeno proti Něcecku a již před válkou vedla Anglie boj s Německem o svůj zahraniční obchod a svoji hospodářskou prestiž na moři. Hlavní nepřítel byl tedy viděn z hospodářského hlediska v Anglii a ne ve Francii. Dále pak je pozornost obrácena na poválečné Německo, ke kterému se přistupovalo s obavami - pokud se zřítí, zřítí se celá Evropa. Americká stagnace či prosperita byla závislá na situaci Německa a zdravé Evropě. Stressemannovi bylo tehdy vyčítáno, že umožnil zahraničnímu kapitálu usazení se v Německu, následně pak tento kapitál ovládl jednotlivá odvětví. Dále je věnováno problematice drahého placení války.

(Suchánková Martina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání