Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Nakladatel : J. Otto
Rok : 1930
Ročník : XXXV.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:J. Otto, 1930. roč. XXXV.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XXXV
   

Seznam článků

Přečti si

Mezinárodní clearing zlata, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Basch, Antonín

Článek se vztahuje ke zlatému standardu, respektive rozebírá vlivy mezistátních a mezibankovních transakcí se zlatem, a to hlavně na devizové kurzy a platební bilanci.

(Vlček Martin)

Přečti si

Mildschuhova kritika mé Finanční vědy, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Engliš, Karel

Článek je reakcí na kritiku Englišovy Finanční vědy ze strany Mildschuha. Engliš v něm obhajuje a podrobněji vysvětluje své názory, které Mildschuh zkritizoval. Článek se vyznačuje poměrně velkou agresivitou vůči kritikovi, která je ale k nalezení spíše mezi řádky.

(Vlček Martin)

Přečti si

Národohospodářský problém vnější úvěrové politiky a otázka budoucího vývoje našeho zahraničního obchodu, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Vybral, Vladimír

Válečný rozvrat světového hospodářství a poválečná deprese hospodářského života potřebovali návrat do normálu. Hlavním směrem bylo oživení mezinárodního obchodu. Dochází tedy ke střetu liberálistické politiky svobodného obchodu a celního protekcionismu se státní intervencí. Zavádějí se obchodně politická opatření a přímá státní podpora vývozu domácího zboží, jde o přímé subvencování domácího vývozu a zejména finanční podpora exporního úvěrování. Účelem bylo změnit riziko financujícího i exportujícího podniku. Důležitá otázka, jak rozvinout náš zahraniční obcod. Pro nově vzniklý stát se hospodářská expanze prostřednictvím zahraničního obchodu staví zcela jinak než je tomu u starých států...

Přečti si

Nová cesta Německa, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Hudec, Karel

Článek je věnován hospodářské rekonstrukci říše a úloze, kterou zde hrál Stresemann. Srovnání předválečného a poválečného Německa v otázkách zahraniční politiky. Jako poražené muselo čelit těžkým úkolům právě v oblasti zahraničních vztahů. Tyto důsledky se projevily v hospodářské oblasti. Co se týká zahraniční politiky, muselo Německo začít od začátku s vytvářením vztahů a vypracovat se než bylo uznáno jako rovnocenný činitel v Ženevě. Hlavní část je věnována politice Gustava Stresmann – likvidace odporu v Porůří, aby se zabránilo plýtvání a zachránilo se hospodářství, postavení marky na pevnou bázi...

Přečti si

O racionalisaci v příjmovém hospodářství státu a autonomní finanční správy, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Reisz, Leopold

Článek popisuje kroky nutné k efektivní změně fungování veřejného sektoru, zejména hospodářské politiky, úředních činností a chování k občanům ze strany státu.

(Vlček Martin)

Přečti si

Psychický a teleologický subjektivismus v cenové teorii, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Engliš, Karel

Jak název napovídá, článek rozebírá cenovou teorii ve vztahu k subjektivismu. Autor začíná jednoduchým vysvětlením cenového mechanismu, který pak rozebírá více dopodrobna a opírá se o teorie jiných autorů, např. Goosena, Liefmana.

(Vlček Martin)

Přečti si

Reorganisace amerického bankovnictví, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Paulat, Vladimír Josef

O americkém bankovnictví není sporu, že finančně ovládá celý svět. Dělí se na dvě skupiny National Banks a State Banks. První skupina je upravena zákonodárstvím federálním, podléhajícímu přísnějším ustanovením. Druhá skupina podléhá zákonodárství státu, ve kterém existuje. Zmiňována je neudržitelná skutečnost, že banky nesmějí mít filiálky v místě mimo své působiště. Podle autora jde o zastaralý předpis, který znevýhodňuje venkovské banky oproti např. New Yorku. Zmíněné opatření vede k jeho obcházení např. tím, že banky zakládají filiálky svých přidružených finančních společností...

Přečti si

Rozdělení zemědělských závodů v republice československé, In: Obzor národohospodářský XXXV. (1930)

Mayer, Alfred Maria

Krátký článek popisující zemědělství, zemědělské závody a pozemkovou reformu. Je doplněn tabulkou pro lepší představu o plošném rozdělení závodů.

(Vlček Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání