Psychický a teleologický subjektivismus v cenové teorii

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: cenová teorie, Goosen, Liefman, subjektivismus, teleologie
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Psychický a teleologický subjektivismus v cenové teorii. Obzor národohospodářský XXXV. (1930). Praha:J. Otto. 1930, roč. XXXV., s. s. 81-106. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1930
Ročník: XXXV.
Rozsah stran: s. 81-106
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Jak název napovídá, článek rozebírá cenovou teorii ve vztahu k subjektivismu. Autor začíná jednoduchým vysvětlením cenového mechanismu, který pak rozebírá více dopodrobna a opírá se o teorie jiných autorů, např. Goosena, Liefmana.

(Vlček Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání