Bilimovičovy námitky proti teleologické theorii hospodářské

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Bilimovič, bod příčetnosti, kausální výklad, teleologická teorie hospodářská, teleologický výklad, účelový výklad
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Bilimovičovy námitky proti teleologické theorii hospodářské. Obzor národohospodářský XXXVII. (1932). Praha:J. Otto. 1932, roč. XXXVII., s. s. 585-609. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1932
Ročník: XXXVII.
Rozsah stran: s. 585-609
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Reakce na Bilimovičovu kritiku autorovo teleologické hospodářské teorie. Autor v první části popisuje základy teleologického výkladu a ukazuje rozdíly v kausálním a účelovým způsobem výkladu. Dále analyzuje Bilimovičovy námitky a poukazuje na (dle autora) chybné dedukce. Rozděluje Bilimovičovy námitky na dvě skupiny, skupinu, která je založena na nepochopení textu Bilimovičem a druhou, která plyne z odporu realisticko-psychologické soustavy poznávací proti logicko-teleologické soustavě poznávací.

(Sefzig Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání