Sociologický důkaz o nemožnosti teleologického výkladu směny

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: kausální výklad směny, logické schema, noetický problém, normativní poznávací práva, teleologický výklad směny, účelový nexus
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Sociologický důkaz o nemožnosti teleologického výkladu směny. Obzor národohospodářský XXXVII. (1932). Praha:J. Otto. 1932, roč. XXXVII., s. s. 441-459, 513-530. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1932
Ročník: XXXVII.
Rozsah stran: s. 441-459, 513-530.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Reakce na článek K. Maiwalda „Finální nexus v mechanismu směnného společenství“, jenž byl kritikou Englišova teleologického výkladu směny. Engliš kriticky rozebírá Maiwaldův článek a poukazuje na nesrovnalosti v užívání pojmů a logických závěrů. Zdůrazňuje, že Maiwaldovy důkazy nedokazují nesprávnost Englišovo výkladu směny a kriticky se staví i k Maiwaldovi samotnému.

(Sefzig Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání