O účincích československé devalvace

Autor: Horna, Miloš
Typ: článek
Klíčová slova: cenová hladina, Československo, devalvace, nezaměstnanost, vývoz
Bibliografický záznam: HORNA, Miloš. O účincích československé devalvace. Obzor národohospodářský XL. (1935). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1935, roč. XL., s. s. 349-358. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1935
Ročník: XL.
Rozsah stran: s. 349-358
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Text je kritikou recense Dr. Vilibalda Mildschuha: „Conséquences de la modification du régime monétaire tchécoslovaque du 17 février 1934“, která se zabývá účinky československé devalvace na hospodářství Československa.
Kritika je rozdělena na tři části. První část se popisuje účinky na ceny, druhá část účinky na vývoz a třetí část účinky na nezaměstnanost. Autor tohoto článku kritizuje Dr. Vilibalda Mildschuha, že jeho posudek vyznívá neoprávněně nepříznivě, poněvadž je založen pouze na povšechných tvrzeních a na nesystematicky studovaných statistikách. Kritizuje také skutečnost,
že nikde v recensi není uvedeno, kam by se československé národní hospodářství dostalo, kdyby nebylo bývalo devalvačního zásahu. Jako hlavní příčinu ochabení devalvačního oživení vidí M. Horna exportní nesnáze materiální, jež stále více brzdí československý vývoz, a také československou dovozní politiku, která omezuje dovoz zboží do Československa ze států, v nichž se tím podrývá inkasně i jakákoliv možnost československému vývozu.

(Marvan Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání