Hospodářské zjevy jsou jednotné

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Dr. Franke, hospodářské jevy, Karel Engliš, uspokojování potřeb
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Hospodářské zjevy jsou jednotné. Obzor národohospodářský XXXII. (1927). Praha:J. Otto. 1927, roč. XXXII., s. s. 193-213. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1927
Ročník: XXXII.
Rozsah stran: s. 193-213
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V článku autor navazuje na předchozí pře s poslancem, ekonomem a ministrem školství a národní osvěty Dr. Frankem. Je zde vytyčeno několik pojmů soudobé ekonomie, ve kterých se jejich názor různí. Pojmy jsou nejen vysvětlovány z obou stran pře, ale i diskutovány výhody a nevýhody. Článek je napsán velice teoretickým a odborným jazykem.

(Šafr Karel)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání