Hospodářská theorie bez noetiky. Rozbor Engländrovy nauky o hodnotě a statcích.

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: náklady, spotřební statky, Statek, výrobní statky
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Hospodářská theorie bez noetiky. Rozbor Engländrovy nauky o hodnotě a statcích. Obzor národohospodářský XXXIV. (1929). Praha:J. Otto. 1929, roč. XXXIV., s. s.705–737. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1929
Ročník: XXXIV.
Rozsah stran: s.705–737
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor reaguje na článek Oskara Englandera, který se zabývá teorií o statcích. Vykládá jeho článek v místech doslovným překladem s jeho vlastním vyložením. Rozděluje statky do určitých skupin podle různých kritérií. Řeší i problém pravých a nepravých nákladů.

(Novotný Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání