Sdružování zemědělců

Autor: Polák, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Družstevnictví, kooperace, Raiffeisen, rolnictví, sdružování zemědělců, úvěr, záložny, zemědělství
Bibliografický záznam: POLÁK, Karel. Sdružování zemědělců. Obzor národohospodářský XIX. (1914). Praha:J. Otto. 1914, roč. XIX., s. s. 161-166, 209-214. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1914
Ročník: XIX.
Rozsah stran: s. 161-166, 209-214
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek, představující úvodní přednášku Dr. Karla Poláka na České vysoké škole technické z roku 1910, pojednává o okolnostech vzniku družstev, kdy obchodní spojování za účelem společného zisku bylo nejlepší cestou k industrializaci a komercionalizaci samostatných rolníků. Družstevní orgány zaštiťují své členy a kooperace se stává nástrojem v boji proti monopolům. Cílem družstev by mělo být sledování tržních cen a zaměření se na jakost. Autor zdůrazňuje poskytování družstevních úvěrů, jako hlavní funkci družstev. Osvětluje jejich zneužívání a navrhuje možnosti ručení a způsoby jejich poskytování. V souvislosti se záložnami komentuje vznik Raiffeisenek, potažmo kampeliček u nás, a zmiňuje další formy záložen. V článku se objevuje historie družstevnictví a jeho dělení. Autor se obává, že je sdružování zemědělců přeceňováno a dochází k jeho štěpení. Považuje za vhodné zřídit českou družstevní radu, která by vývoj usměrnila. Vysvětluje možnosti vzniku kooperací zemědělců, které nevznikají pouze na zákonném podkladě. 

(Kadleček Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání