Několik poznámek k poměru kapitálu a práce

Autor: Schmidt, Otto
Typ: článek
Klíčová slova: ekonómia, kapitál, populační činitel, práca, zaměstnanost
Bibliografický záznam: SCHMIDT, Otto. Několik poznámek k poměru kapitálu a práce. Obzor národohospodářský XLII. (1937). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1937, roč. XLII., s. s. 171–178. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1937
Ročník: XLII.
Rozsah stran: s. 171–178
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor v článku opisuje statickú rovnováhu medzi kapitálom a prácou, taktiež dáva do pozornosti nový populačný činiteľ, ktorý intenzívne zasiahne do pomeru kapitál-práca.

(Vyoral Martin)

Hodnocení:

V úvode sa autor venuje pojatiu statickej rovnováhy a snahe sledovať vzájomnú závislosť medzi kapitálom a prácou a pokúsiť sa vypátrať jejich kvantitatívny pomer a z nich vyplývajúci pomer remuneračných kôt týchto činiteľov k celkovej miere zamestnanosti. Ďalej sa autor venuje niektorým Ricardovým myšlienkam o kapitáli, Cairnesovej substitúcii kapitálu, rovnici výroby Leona Walrasa, príčinám chudoby podľa Gustava Cassela a akumulácii kapitálu. V závere tvrdí, že Cassel vyvodil nesprávne závery o príčinách nezamestnantosti, ktorá sa nedá liečiť nízkymi mzdami, ale len rýchlou tvorbou nového kapitálu a súkromnými a verejnými investíciami a taktiež tvrdí, že populačný činiteľ je vo sovjom novom vývoji okolnosťou, s ktorou v politickej ekonómii veľmi vážne počítali a ktorý zasiahne veľmi intenzívne aj do pomeru kapitál-práca.

(Vyoral Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání