Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Nakladatel : Pražská akciová tiskárna
Rok : 1937
Ročník : XLII.
Bibliografický záznam: Obzor národohospodářský. Praha:Pražská akciová tiskárna, 1937. roč. XLII.. Dostupný na WWW http://www.bibliothecaeconomica.cz/library/journal/Obzor_XLII
   

Seznam článků

Přečti si

Československo uprostřed hospodářství světového, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Uhlig, Karel

Autor v článku obecne skúma postavenie ČSR v úseku konjunktúrneho vývoja a poukazuje na nutnosť novej priemyselnej politiky.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Douglasův sociální úvěr v teorii a praksi, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Hančl, František

Článek nejprve vysvětluje, jak pomocí sociálního úvěru a dalších dílčích nástrojů, by Douglas chtěl zvyšovat kupní sílu obyvatelstva a celkově nastartovat ekonomiku. Tuto teorii se do praxe snažil uvést v Kanadě v provincii Alberta Alberhart, který v roce 1935 vyhrál místní volby jasnou většinou. Jeho reformy, které navrhoval dle Douglase, však byly zčásti zamítnuty soudy a také odbornou veřejností. Jeho neúspěšný pokus zavést tyto reformy je v té době považováno jako důkaz toho, že nelze měnovými opatřeními měnit skladbu národní spotřeby. To lze pouze zajištěním rentabi...

Přečti si

Hospodářství státních drah v roce 1936, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Článek hodnotí hospodářskou situaci ČSD (československých drah) v roce 1936. Pro své zhodnocení porovnává data z roku 1936 s daty let 1929 a 1933. Rok 1929 proto, že hospodářství bylo v té době na vrcholu a rok 1933 jako srovnání s obdobím hospodářské krize. Z článku vyplývá, že situace v roce 1937 ještě není na takové úrovni jako před krizí roku 1929. Přesto už se ale dostává po nejhorších letech 1933 do lepší situace. Ukazuje především na problémy, které existovaly již před krizí, avšak v hospodářském boomu se tolik neprojevily. Tyto problémy jsou především v osobní přepravě, nikoli nákladní...

Přečti si

K otázce mzdy a režie, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Dědek, Vladimír

Autor se v článku nejprve zabývá definicí mzdy. Využívá zde definic a výkladů ekonomů, jako jsou A. Smith, A. Marshall, Böem-Bawerk a další. Rozlišuje mzdu na naturální a peněžní a také na reálnou a nominální. Na konci se zaměřuje na režie zaměstnavatele. Zde ukazuje na fakt, že když za normální mzdu zaměstnává člověka, který vykonává práci méně efektivně, vznikají zde vyšší režie zaměstnavatele.

(Tyburcová Iva)

Přečti si

Konec zmocňovacích zákonů, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Weyr, František

Článok sa zaoberá delegovaním zákonodárnej moci, kedy parlament v mimoriadných pomeroch deleguje právomoci na vládu prostredníctvom tzv. zmocňovacieho zákona.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Náš problém nezaměstnanosti, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Uhlig, Karel

Autor poukazuje na nedostatky, ktoré spôsobujú problém nezamestnanosti a následne sa zaoberá jeho možným riešením a vyjadruje názor na zdvojnásobenie výroby a vývozu, ktoré úplne ozdravia trh práce a celého súkromného a štátneho hospodaárstva.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Několik poznámek k poměru kapitálu a práce, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Schmidt, Otto

Autor v článku opisuje statickú rovnováhu medzi kapitálom a prácou, taktiež dáva do pozornosti nový populačný činiteľ, ktorý intenzívne zasiahne do pomeru kapitál-práca.

(Vyoral Martin)

Přečti si

O hospodářskou součinnost ve střední Evropě, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Hodáč, František

V úvodu textu autor specifikuje region střední Evropy, přičemž bere v potaz jak hledisko hospodářské, tak i politické. V další kapitole se zabývá otázkami platebního styku, hlavní kritiku cílí na vázanost plateb a odúčtovací smlouvy mezi jednotlivými státy. Mezi prostředky nápravy tohoto stavu řadí snahu o zvýšení dovozu ze států s pasivní obchodní bilancí a různé formy úvěrů. Popisuje otázky organizační, kritizuje převážně situaci na Dunaji, který je nevhodný pro plavby v noci a v určitých místech i nebezpečný lodní dopravě...

Přečti si

O naši hospodářskou, zvláště průmyslovou politiku, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Preiss, Jaroslav

Autor opisuje úpadok hospodárskej a priemyslovej politiky a možné riešenia, ktoré by mali zlepšiť životnú a duševnú úroveň.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Operace na volném trhu, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Čakrt, Jan

Článek se zabývá otázkou operací na volném trhu a jejich uplatněním v Československu. Jelikož pojem operace na volném trhu nemá jednotnou definici, vyjmenovává zde několik definic tohoto pojmu a snaží se vyjmenovat složky, které by se pod tímto pojmem mohly nacházet. Pro svůj článek autor vytváří vlastní definici tohoto pojmu a to jako každý z podnětu cedulové banky prováděný zásah do krátkodobého peněžního kapitálu jakékoliv formy přes volný trh. Autor v článku popisuje situaci ve Švédsku a v Anglii, jak se v těchto zemích vyvíjí operace na volném trhu. Tyto státy vybral proto, že bývají nejčastěji u nás uváděny za příklad...

Přečti si

Otázka resortní příslušnosti v hospodaření státním, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Deyl, Zdeněk

Autor se zabývá funkcemi ministerstva financí a resortních ministerstev a tvorby rozpočtů. Zdůrazňuje potřebu kontrolního úřadu. Tvrdí, že ministerstvo financí nemůže být hlavním orgánem, který tvoří rozpočet i ostatním resortům. Dále řeší otázku poplatků a daní, které jsou vybírány ministerstvem financí, ale také některé poplatky ostatními ministerstvy. Analyzuje situaci té doby a navrhuje sjednocení poplatků a daní do jednoho řádu a pod ministerstvo financí. A to z důvodu přehlednosti a snazší tvorby statistik a pro zefektivnění výběru daní a poplatků.

(Tyburcová Iva)

Přečti si

Státně politický význam průmyslu a vývozu, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Uhlig, Karel

Autor opisuje význam priemyslu a jeho výhody a porovnáva ho s medzinárodným rozhľadom o priemysle. Následne autor poukazuje na potrebu zvýšenia podpory výroby a vývozu.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Světový vzestup velkoobchodních cen, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Uhlig, Karel

Autor opisuje v článku cenový vývoj Anglicka, Nemecka, Francúzka, USA, ČSR a Japonska v rokoch 1920 až 1936. Predpokladá, že naďalej potrvá vzostupný cenový pohyb.

(Vyoral Martin)

Přečti si

Vývoj cen a co z něho vyplývá, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Houdek, Antonín

Tématem je vývoj cen jednotlivých komodit v uplynulých deseti až patnácti letech. Je popsán pohyb cen cukru, bavlny, vlny, kaučuku, mědi, cínu a petroleje a je na nich demonstrován vzestup cenové hladiny. Stejný postup je použit i k analýze Československa, které zhruba kopíruje celosvětový vývoj. Autor analyzuje podrobněji i dílčí indexy u průmyslového zboží, potravin, stavebních nákladů či nerostů. Inflaci připisuje jednak mezinárodním tlakům, tak i devalvaci a růstu poptávky po zbraních. Nakonec se zabývá zlatem, jehož ceny jsou dle něj ovlivněny mezinárodním politickým vývojem...

Přečti si

Zákon o Nejvyšším správním soudě, In: Obzor národohospodářský XLII. (1937)

Rašín, Ladislav

Autor sa vo väčšine textu venuje preťaženosti na Najvyššom správnom súde a zmene zákonov, ktoré by túto preťažensoť mali odstrániť.

(Vyoral Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání