Douglasův sociální úvěr v teorii a praksi

Autor: Hančl, František
Typ: článek
Klíčová slova: Douglasův sociální úvěr, sociální reformy
Bibliografický záznam: HANČL, František. Douglasův sociální úvěr v teorii a praksi. Obzor národohospodářský XLII. (1937). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1937, roč. XLII., s. s. 669-674. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1937
Ročník: XLII.
Rozsah stran: s. 669-674
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek nejprve vysvětluje, jak pomocí sociálního úvěru a dalších dílčích nástrojů, by Douglas chtěl zvyšovat kupní sílu obyvatelstva a celkově nastartovat ekonomiku. Tuto teorii se do praxe snažil uvést v Kanadě v provincii Alberta Alberhart, který v roce 1935 vyhrál místní volby jasnou většinou. Jeho reformy, které navrhoval dle Douglase, však byly zčásti zamítnuty soudy a také odbornou veřejností. Jeho neúspěšný pokus zavést tyto reformy je v té době považováno jako důkaz toho, že nelze měnovými opatřeními měnit skladbu národní spotřeby. To lze pouze zajištěním rentability výrobců a zvýšením národního produktu.

(Tyburcová Iva)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání