Vývoj cen a co z něho vyplývá

Autor: Houdek, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: cenová hladina, cenové indexy, Inflace, komodity, zlato
Bibliografický záznam: HOUDEK, Antonín. Vývoj cen a co z něho vyplývá. Obzor národohospodářský XLII. (1937). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1937, roč. XLII., s. s. 292-302. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1937
Ročník: XLII.
Rozsah stran: s. 292-302
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Tématem je vývoj cen jednotlivých komodit v uplynulých deseti až patnácti letech. Je popsán pohyb cen cukru, bavlny, vlny, kaučuku, mědi, cínu a petroleje a je na nich demonstrován vzestup cenové hladiny. Stejný postup je použit i k analýze Československa, které zhruba kopíruje celosvětový vývoj. Autor analyzuje podrobněji i dílčí indexy u průmyslového zboží, potravin, stavebních nákladů či nerostů. Inflaci připisuje jednak mezinárodním tlakům, tak i devalvaci a růstu poptávky po zbraních. Nakonec se zabývá zlatem, jehož ceny jsou dle něj ovlivněny mezinárodním politickým vývojem. Argumentuje, že pokud je cenový vývoj závislý na zlatě a ceny zlata závisí na politických rozhodnutích, pak celkový vývoj cen je otázkou mezinárodní politiky. Navrhuje tedy odstranění překážek obchodu a posílení vývozu od čehož si slibuje jednak rozvoj průmyslové výroby tak i působení na cenovou hladinu.

(Mrázek Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání