SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Vývoj cen a co z něho vyplývá
Název: Vývoj cen a co z něho vyplývá
Autor: Houdek, Antonín
Klíčová slova: cenová hladina, cenové indexy, Inflace, komodity, zlato
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1937
   
Abstrakt:

Tématem je vývoj cen jednotlivých komodit v uplynulých deseti až patnácti letech. Je popsán pohyb cen cukru, bavlny, vlny, kaučuku, mědi, cínu a petroleje a je na nich demonstrován vzestup cenové hladiny. Stejný postup je použit i k analýze Československa, které zhruba kopíruje celosvětový vývoj. Autor analyzuje podrobněji i dílčí indexy u průmyslového zboží, potravin, stavebních nákladů či nerostů. Inflaci připisuje jednak mezinárodním tlakům, tak i devalvaci a růstu poptávky po zbraních. Nakonec se zabývá zlatem, jehož ceny jsou dle něj ovlivněny mezinárodním politickým vývojem...

Související autoři

více o hledání