O hospodářskou součinnost ve střední Evropě

Autor: Hodáč, František
Typ: článek
Klíčová slova: cla, Dunajsko-oderský průplav, Hospodářská spolupráce, lodní doprava, platební styk, střední Evropa
Bibliografický záznam: HODÁČ, František. O hospodářskou součinnost ve střední Evropě. Obzor národohospodářský XLII. (1937). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1937, roč. XLII., s. s. 265-273. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1937
Ročník: XLII.
Rozsah stran: s. 265-273
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V úvodu textu autor specifikuje region střední Evropy, přičemž bere v potaz jak hledisko hospodářské, tak i politické. V další kapitole se zabývá otázkami platebního styku, hlavní kritiku cílí na vázanost plateb a odúčtovací smlouvy mezi jednotlivými státy. Mezi prostředky nápravy tohoto stavu řadí snahu o zvýšení dovozu ze států s pasivní obchodní bilancí a různé formy úvěrů. Popisuje otázky organizační, kritizuje převážně situaci na Dunaji, který je nevhodný pro plavby v noci a v určitých místech i nebezpečný lodní dopravě. V poslední kapitole probírá otázky obchodně-politické, vyslovuje se pro nezvyšování celních sazebníků a odbourávání mimořádných ustanovení povolovacích a devizových řízení.  V závěru shrnuje význam těchto společných opatření v rovině hospodářské i politické, kdy vidí v posílení spolupráce mezi středoevropskými národy prostředek proti válečným konfliktům.

(Mrázek Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání