Náš problém nezaměstnanosti

Autor: Uhlig, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: nezaměstnanost, práce, statistika, trh práce, zaměstnanost
Bibliografický záznam: UHLIG, Karel. Náš problém nezaměstnanosti. Obzor národohospodářský XLII. (1937). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1937, roč. XLII., s. s. 717 – 724. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1937
Ročník: XLII.
Rozsah stran: s. 717 – 724
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor poukazuje na nedostatky, ktoré spôsobujú problém nezamestnanosti a následne sa zaoberá jeho možným riešením a vyjadruje názor na zdvojnásobenie výroby a vývozu, ktoré úplne ozdravia trh práce a celého súkromného a štátneho hospodaárstva.

(Vyoral Martin)

Hodnocení:

Jedným z problémov nezamestnanosti je nepreskúmaný úsek trhu práce, ktorý je zapríčinený tým, že štatistika zamestnanosti je neúplná, štatistika nezamestnanosti je veľmi nedokonalá a hlavnou príčinou je, že nám nič noehovorí o danej časti pracovného trhu, ktorá nieje zachytená ani v štatistike nezamestnaných, ani v štatistike nemocenských poistencov. Ďalším problémom je bežný postup merania práce, v ktorom počet nemocenských poistených pracovníkov predstavuje len sedem desatín všetkých osôb nemocensky poistených a asi tretinu všetkých pracovných síl. Autor sa následne zaoberá prírastokom obyvateľstva a jeho vzťahom na trh práce a taktiež aj zálohou trhu práce v Československu a v závere vyjadruje názor, že úplné ozdravenie trhu práce a celého súkromného a štátneho hospodárstva predpokladá silné povzdvihnutie, dokonca zdvojnásobenie výroby a vývozu.

(Vyoral Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání