Nové vývojové tendence v československém a světovém bankovnictví

Autor: Pimper, Antonín
Typ: kniha
Klíčová slova: bankovnictví, krize, lidové peněžnictví, poválečný vývoj, reformy
Bibliografický záznam: PIMPER, Antonín. Nové vývojové tendence v československém a světovém bankovnictví. Praha:Česká společnost národohospodářská . 1935, s. 30. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1935
Rozsah stran: 30
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor v úvodu dává právě probíhající světovou hospodářskou krizi za vinu obchodním bankám. Po válce se banky odchýlily od předválečných konzervativních zásad a poskytovaly riskantní úvěry. Dále uvádí, že první snahy o ozdravění se objevují již v roce 1925, kdy byly vydány bankovní zákony, které pak dále rozebírá a uvádí jejich výhody a nevýhody, přičemž zmiňuje nepopiratelnou nutnost státní kontroly bank a peněžních institucí. Dále se dočteme o mnohých slabinách fúzí v Česku, jako například nedostatečné množství rezerv a vlastních finančních prostředků, což má často za následek, že se banka ocitne ve ztrátě a nezíská důvěru zahraničních investorů. Dále se autor zmiňuje o lidovém peněžnictví, které v době nejistoty představuje pro banky velkou konkurenci. V dalších kapitolách se věnuje světovému bankovnictví. Dozvíme se, že se italská národní banka snaží o zjednodušení peněžního a úvěrového systému tím, že nutí k likvidaci drobné peněžní ústavy zejména na italském venkově, kde je velice ostrá konkurence. Podobně situaci řeší i Německo, kde dochází po válce k nejrozsáhlejším reformám, jakými jsou například zřízení dozorčího ústavu, zrušení bezplatných bankovních služeb, zákaz zřizování nových poboček apod. Autor také vysvětluje problematické uplatnění rozsáhlých Rooseveltových reforem, vzhledem k odlišnostem v zákonodárství jednotlivých amerických států. Dále autor stručně přibližuje situaci v belgickém, švýcarském, jugoslávském, rakouském, švédském, finském a rumunském bankovnictví. V závěru dodává, že nemáme ještě dostatečný odstup pro komplexní posouzení následků krize a reforem, ale už teď je patrné, že tvoří významný mezník ve vývoji světového bankovnictví.

(Hanzlík Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání