Albín Bráf, život a dílo. Díl 1, Paměti

Autor: Gruber, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: Axamit Ignác, finanční právo, František L. Rieger, Hlávka Josef, Jiří Pražák, Josef Kaizl, Karel Mattuš, Matouš Talíř, Národohospodářský ústav, národohospodářství, nekrolog, soukromé právo, střední školy, školství, veřejné právo, vlastenectví
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Albín Bráf, život a dílo. Díl 1, Paměti. Praha:Vesmír. 1922, s. 225. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Vesmír
Rok: 1922
Rozsah stran: 225
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

BRÁF, Albín. Frant. Lad. Rieger. In: Život a dílo. Díl I. Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s.123-124.
Nekrolog oslavuje osobu Františka Ladislava Riegera, jeho dílo, vlastenecké cítění a odhodlání za své myšlenky bojovat, avšak zmiňuje i časy, kdy byl odmítán, nechtěn a považován za zrádce. Nekrolog začíná oslavným popisem jeho poslední cesty.

Vokurková Lucie

BRÁF, Albín. Jiří Pražák. In Albín Bráf: Život a dílo. Díl I. (Paměti), Josef Gruber (ed.), Praha: Vesmír, 1922, s. 119–122
Článek je nekrologem Jiřího Pražáka, který 29. března 1905 podlehl nemoci. Jiří Pražák (1846-1905) byl dvorním radou a 30 let profesorem rakouského veřejného práva. Byl 25 let v redakci časopisu Právník a téměř 10 let působil v zemské samosprávě. Jeho dílo se týkalo především styku veřejného a soukromého práva, mezi největší díla patří Spory o příslušnost mezi soudy a úřady správními a Rakouské právo ústavní.

Valentová Adela

BRÁF, Albín. Josef Hlávka. Posmrtná vzpomínka. In Život a dílo. Díl I.: Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s.157-168
Nekrolog zabývající se životem Josefa Hlávky. Popisuje významné činy jeho života, jeho roli při založení Národohospodářského ústavu a jeho odkaz. Oslavuje jeho nezdolnou pracovitost a vlastenectví.
Popisuje Hlávku jako člověka, který měl vždy na všechno pečlivě vybudovaný plán (jeho závěť byla na 50 stran), a který za svoje ideje vždy bojoval tak vehementně, až z toho onemocněl. Byl to ovšem také jeden z největších českých mecenášů té doby – podílel se (z velké části i finančně) například na založení České akademie, studentských kolejí či již zmíněného Národohospodářského ústavu.
Jelikož se sám vypracoval od píky, kladl často podmínky, aby např. příjemci jeho stipendií nepolevili ve snažení. Byl velmi spořivý, pokud šlo o něj samého, ale byl ochoten utratit velké částky pro dobro ostatních.

Štegmann Tomáš

BRÁF, Albín. K jubileu prof. Ignáce Axamita. In Albín Bráf: Život a dílo. Díl I. Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s. 213-219.
Poznámky o pomeroch na akademickom gymnáziu v Prahe v rokoch 1861-1869. Opísaný jednotlivy profesori, ktorí vyučovali na danom gymnáziu, hlavne profesor Axamita.

Vyoral Martin

BRÁF, Albín. Dr. Josef Kaizl. In Albín Bráf: Život a dílo. Díl I. (Paměti), Josef Gruber (ed.), Praha: Vesmír, 1922, s. 105–112
Článek je nekrologem říšského a zemského poslance Dr. Josefa Kaizla, který podlehl nemoci ve svých 47 letech. Dr. Josef Kaizl byl vystudovaným právníkem a zabýval se národohospodářstvím. Nejprve byl profesorem hospodářství na české universitě a později byl politikem, který řešil hospodářsko-politické vztahy.
Valentová Adela

BRÁF, Albín. Karel Mattuš. Život a dílo. Díl I. Paměti. Praha: Vesmír, 1922, s.125-136.
Příspěvek je vzpomínkou na 70. narozeniny Staročecha Karla Mattuše, předního parlamentního vůdce. Vyzdvihuje jeho řečnickou neotřepanost, jasný politický cíl a vzdává mu hold pro jeho neúnavnost a neústupnost při hájení českých zájmů.

Vokurková Lucie

BRÁF, Albín.  Jiří kníže Lobkowitz. In: Albín Bráf: život a dílo. Paměti. Díl I. Praha: Vesmír, 1922, s. 145-155.
Text, psaný k sedmdesátým narozeninám knížete Jiřího Lobkowicze popisuje jeho kladné charakterové rysy i politické úspěchy. Dále líčí jeho působení ve funkci maršálka Království českého a poslance říšské rady, zabývá se i jeho obecnými politickými názory.

Mrázek Martin

BRÁF, Albín. Matouš Talíř. In Albín Bráf: Život a dílo. Díl I. (Paměti), Josef Gruber (ed.), Praha: Vesmír, 1922, s. 113–118
Článek je nekrologem Matouše Talíře, který byl dvorním radou, profesorem a rektorem české právnické fakulty a předsedou statistické komise v Praze. V letech 1878–1889 byl zemským poslancem a v letech 1880–1885 také říšským poslancem. Byl členem České akademie, American academy of  political and social science ve Philadelphii a dopisujícím členem  Société d´économie politique v Paříži. Jeho hlavním oborem bylo finanční právo a statistika. V literární tvorbě se věnoval hlavně finančnímu právu a lze ji rozdělit na 3 hlavní směry: studie o berních vládních předlohách, dogmatické práce o pozitivním rakouském právu a studie z oboru historie finančního práva.

Valentová Adela
 

(více autorů)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání