České hospodářskopolitické aktuálnosti

Autor: Matys, Jan
Typ: článek
Klíčová slova: průmysl, spotřeba, výroba
Bibliografický záznam: MATYS, Jan. České hospodářskopolitické aktuálnosti. Obzor národohospodářský XVII. (1912). Praha:J. Otto. 1912, roč. XVII, s. s. 161-198. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1912
Ročník: XVII
Rozsah stran: s. 161-198.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Dochází k rozvoji soukromého průmyslu následkem vyhlášení podpory průmyslu, rozšiřují se podporovaná odvětví. Individuální zájmy se posunuly do popředí na úkor zájmů národních, které se projevují v politických programech. Proto je potřeba získat vědeckou základnu pro vytvoření správných programů a zjištění, zda zájmy v průmyslu jsou v souladu se zájmy národními.
Projevují se rozdíly v rozvinutosti průmyslu jednotlivých částí Rakouska-Uherska. Německá část není natolik vázána na zemědělství jako česká, jejíž průmysl zde získává kapitál, a vede k obtížnosti stanovit politiku státu neznevýhodňující žádnou oblast. Česká urbanizace zaostává za německou, objevují se rozdílné názor na export. Probíhá odliv pracovních sil do německých částí země z důvody vyšších platových podmínek.
Autor zjišťuje, že nelze podporovat českou výrobu českou spotřebou, protože české podniky často vyrábí pro nečeskou spotřebu a ve zprostředkovatelském řetězci často vystupují Němci. Ne všechny suroviny také pocházejí z Čech Mladší generace neumí dobře německy, proto české firmy jsou nuceny najímat německé pracovníky při uspokojování německé poptávky. Český výrobce by měl vyhledávat českého obchodníka. V ekonomice ale není vhodná situace, jsou promíchávány subjekty obou národností, Češi pracují pro Němce a naopak.
V městech se rychle mění poptávka, na což české podniky ještě nejsou dostatečně připraveny. Oproti tomu se objevily úspěšné podniky s výrobky stálými, po kterých poptávka trvá, především na venkově nedochází ke změně spotřebitelských preferencí. Změna poptávky znamená rychlé opotřebení vloženého kapitálu, kterého není dostatek, proto je pro Čechy nutná konzervativnější poptávka a spojení se zemědělstvím.

Strakošová Lada

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání