SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Hospodářský plán a jeho provádění
Název: Hospodářský plán a jeho provádění
Autor: Hotowetz, Rudolf
Klíčová slova: dovoz, hospodářský plán, obchodní bilance, platební bilance, vývoz
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1934
   
Abstrakt:

Podle autora by hospodářský plán neměl stavět na tom, že jsou české země soběstačné, protože nejsou, potřebují dovoz a měly by jej zaplatit vývozem. Vývoz ale upadá. Autor radí, aby nástupnické země Rakouska-Uherska spolu obchodně spolupracovaly, tak jak tomu bylo před rozpadem. Dále radí, aby se v hospodářském plánování nebraly v úvahu politické ohledy, což by mělo být zajištěno vznikem senátu, který by se věnoval pouze hospodářství a ne politice.

(Valentová Adela)

O hospodářský plán
Název: O hospodářský plán
Autor: Verunáč, Václav
Klíčová slova: Hospodářský plán, hospodářský program, plánovité hospodářství, zákon o národním hospodářském plánování
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor se v knize zabývá hospodářstvím Československa. V úvodu objasňuje pojmy plánovité hospodářství, hospodářský plán, hospodářský program, které v díle používá. Popisuje hospodářskou situaci v Německu, Sovětském svazu, Itálii a Spojených státech severoamerických. Představuje jednotlivé myšlenky hospodářského plánu v Československu i návrh zákona o národním hospodářském plánování, který z nich vznikl.

(Kopecká Lenka)

Záměrné hospodářské podnikání na přechodu z krise
Název: Záměrné hospodářské podnikání na přechodu z krise
Autor: Radouš, František
Klíčová slova: hospodářská krize, hospodářský plán, podnikání
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Uvedení tří hlavních bodů, které je nutno dodržovat při sestavování hospodářského plánu a jejich podrobné popsání. Nutné včasné přizpůsobení a znovuzřízení hospodářství.

(Pešicová Kateřina)