SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Národohospodářská theorie. Díl I, Úvodní základní činitelé vývoje národohospodářského
Název: Národohospodářská theorie. Díl I, Úvodní základní činitelé vývoje národohospodářského
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: demografie, Ekonomická teorie, ekonomické definice, učebnice ekonomie
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1922
   
Abstrakt:

Tato kniha má formu učebnice ekonomie. Definuje ekonomické pojmy jako jsou potřeby, statky, hospodářské subjekty. Popisuje vývoj ekonomické teorie a definuje vědu národního hospodářství a její úkoly. Zabývá se také demografickými otázkami jako je na příklad počet a rozmístění obyvatelsta, porodnost, sňatečnost, úmrtnost, k nimž přidává statistiky z přelomu 19. a 20. století.

(Gawthorpe Kateřina)

Obyvatelstvo dle povolání v Čechách
Název: Obyvatelstvo dle povolání v Čechách
Autor: Živanský, Theodor
Klíčová slova: demografie, osidlování
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1904
   
Abstrakt:

Statistický článek podávající informace o stratifikaci českého obyvatelstva prvně v trojném dělení (zemědělství, průmysl, obchod a tržba), poté ve vybraných oborech a v čase do roku 1900. Autor poukazuje na několik formálních nedostatků, poté interpretuje sebraná data a poukazuje na trendy v českém hospodářství. V závěru přislíbeno širší rozvedení v budoucnu.

Olekšák Petr

Populační problémy
Název: Populační problémy
Autor: Gruber, Josef
Klíčová slova: demografie, populační teorie, populační vývoj, státní politika, válečný a poválečný vývoj
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1917
   
Abstrakt:

Rozsáhlá demografická studie zakotvená v evropském regionu (nikoliv však tímto omezená), mající částečnou tematickou návaznost na text Válka a populační problém (Obzor národohospodářský, 1916/XXI). Úvod nabízí průřezový výklad vybraných populačních teorií od starověkého Řecka až k Malthusovým pesimistickým teoriím. Pokračuje demografickým vývojem v číslech v 19. století a uvedením sporu plynoucího z modernějších názorů (populačně optimistická teorie vs. populačně pesimistická teorie)...