SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Některé úvahy o poměrech úrokových v Čechách
Název: Některé úvahy o poměrech úrokových v Čechách
Autor: Bráf, Albín
Klíčová slova: agrární krize, dluhy, půjčka, úrok, úroková míra, záložny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1896
   
Abstrakt:

V úvodu článku se autor zmiňuje o aktuální situaci, co se týče úrokové míry v daném období a zabývá se jednotlivými příčinami a jejich důsledky. Dále se v článku setkáváme se statistickým výkazem úrokové míry u dluhů (zapsaných) z roku 1881, který je doplněn popisem a komentářem ohledně možných příčin dané situace. Autor uvádí tabulku s výpočty úrokové míry u dluhů nově zapsaných v jednotlivých letech (1879, 1885, 1890) s následným důkladným rozborem těchto údajů. V další tabulce je poté uveden i přepočet vzhledem k celkovému dluhu opět s náležitým rozborem.
V druhé části článku se autor věnuje úrokové míře z pohledu bankovnictví...

Související autoři

více o hledání