Některé úvahy o poměrech úrokových v Čechách

Autor: Bráf, Albín
Typ: článek
Klíčová slova: agrární krize, dluhy, půjčka, úrok, úroková míra, záložny
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Některé úvahy o poměrech úrokových v Čechách. Obzor národohospodářský I. (1896). Praha:J. Otto. 1896, roč. I. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1896
Ročník: I.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V úvodu článku se autor zmiňuje o aktuální situaci, co se týče úrokové míry v daném období a zabývá se jednotlivými příčinami a jejich důsledky. Dále se v článku setkáváme se statistickým výkazem úrokové míry u dluhů (zapsaných) z roku 1881, který je doplněn popisem a komentářem ohledně možných příčin dané situace. Autor uvádí tabulku s výpočty úrokové míry u dluhů nově zapsaných v jednotlivých letech (1879, 1885, 1890) s následným důkladným rozborem těchto údajů. V další tabulce je poté uveden i přepočet vzhledem k celkovému dluhu opět s náležitým rozborem.
V druhé části článku se autor věnuje úrokové míře z pohledu bankovnictví. Z tabulek je možno vyčíst rozložení půjček dle procentuelního úroku. Dále je zde probírána problematika získání půjček pro malé rolníky a živnostníky a problémy při splácení půjček předlužených rolníků během agrární krize. Autor zde navrhuje různá řešení pomocí státních zásahů a doporučení státní hypoteční bance. Zdůrazňuje také nutnost podpory ze strany jednotlivých subjektů pomáhajících rolnictvu. V neposlední řadě také autor zmiňuje (ale i navrhuje nová) zákonná opatření týkající se této problematiky. V závěru článku se autor věnuje záložnám, podmínkám půjčky u záložny a problematice s tím související.

(Havlíček Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání