SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Platební bilance a měna
Název: Platební bilance a měna
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: deflace, domácí cenová hladina, Inflace, kameralistika, kvantitativní teorie peněz, monetární teorie, platební bilance
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1924
   
Abstrakt:

Kniha se zabývá dosavadními teoriemi o platební bilanci, cenové hladině a inflaci. Mildschuh zde na konkrétních příkladech uvádí, v čem mají tyto teorie nedostatky nebo jsou zcela mylné. Snaží se tyto rozpory popsat, vysvětlit  a uvést na správnou míru podle svého uvážení a své vlastní teorie.

(Malý Vítězslav)