Platební bilance a měna

Autor: Mildschuh, Vilibald
Typ: kniha
Klíčová slova: deflace, domácí cenová hladina, Inflace, kameralistika, kvantitativní teorie peněz, monetární teorie, platební bilance
Bibliografický záznam: MILDSCHUH, Vilibald. Platební bilance a měna. Praha:nákladem České národohospodářské společnosti. 1924, s. 24. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem České národohospodářské společnosti
Rok: 1924
Rozsah stran: 24
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha se zabývá dosavadními teoriemi o platební bilanci, cenové hladině a inflaci. Mildschuh zde na konkrétních příkladech uvádí, v čem mají tyto teorie nedostatky nebo jsou zcela mylné. Snaží se tyto rozpory popsat, vysvětlit  a uvést na správnou míru podle svého uvážení a své vlastní teorie.

(Malý Vítězslav)

Hodnocení:

Tato ekonomická kniha, která je v jistém směru průkopníkem v daném období, jelikož se staví proti dosavadním teoriím, se velmi dobře čte, a vzhledem k uvedeným příkladům i dobře vysvětluje problematiku daného tématu. Mildschuh při popírání kvantitativní teorie uvádí své vlastní vysvětlení, které nazývá „vlastní teorií“, a snaží se uvést slet událostí v konkrétních příkladech na správnou míru tak, jak ve skutečnosti měly mít na sebe vliv. Při těchto vysvětleních se však sám dopouští nejrůznějších omylů, které pozorný čtenář se znalostí moderních ekonomických teorií zcela jistě rozpozná. Nicméně tyto omyly jsou zcela malicherné v kontextu toho, že sám zavádí nové teoretické vysvětlení, které se stane základem pro moderní ekonomii.

(Malý Vítězslav)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání