SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nesnáze družstevnictví
Název: Nesnáze družstevnictví
Autor: Jirásek, Ferdinand
Klíčová slova: družstevnictví, efektivita, přerozdělování, státní podpora, subvence
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Horáček poukazuje na nezbytnost financování družstevnictví ze strany státu a zaobírá se také myšlenkou družstevnictví vůbec. Poukazuje na nespravedlivé rozdělování těchto subvencí podnikům. Shledává soukromé podnikání efektivnějším než družstevní, příčinu vidí v lidské povaze, především v egoismu, nepoctivosti a lehkomyslnosti. Předpovídá zánik družstevnictví v českých zemích.

(Hradečná Anna)

Obchod soukromý či postátněný?
Název: Obchod soukromý či postátněný?
Autor: Pimper, Antonín
Klíčová slova: družstevnictví, maloobchod, obchodnictví, soukromý obchod, velkoobchod
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1946
   
Abstrakt:

Autoři se v této knize v několika kapitolách snaží upozornit na důležitost soukromého obchodu v hospodářství.
V úvodních kapitolách se dočteme o historii obchodu, která je rozdělena do čtyř fází: primitivní hospodářství (výměna věci za věc), cechy, osadní trhy a doba vynálezů průmyslových strojů. Je zde zmínka i o různých školách myšlení a jejich pohledy na obchod.
V celé knize je kladen důraz na hlavní poslání obchodníka, kterým je být k službám zákazníkovi a veřejnosti. Šizení a hromadění bohatství jako hlavní cíl je projevem primitivního hospodářského myšlení. Být obchodníkem je umění, které vyžaduje mnoho znalostí a široký úsudek...

Sdružování zemědělců
Název: Sdružování zemědělců
Autor: Polák, Karel
Klíčová slova: Družstevnictví, kooperace, Raiffeisen, rolnictví, sdružování zemědělců, úvěr, záložny, zemědělství
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1914
   
Abstrakt:

Článek, představující úvodní přednášku Dr. Karla Poláka na České vysoké škole technické z roku 1910, pojednává o okolnostech vzniku družstev, kdy obchodní spojování za účelem společného zisku bylo nejlepší cestou k industrializaci a komercionalizaci samostatných rolníků. Družstevní orgány zaštiťují své členy a kooperace se stává nástrojem v boji proti monopolům. Cílem družstev by mělo být sledování tržních cen a zaměření se na jakost. Autor zdůrazňuje poskytování družstevních úvěrů, jako hlavní funkci družstev. Osvětluje jejich zneužívání a navrhuje možnosti ručení a způsoby jejich poskytování...

Socialismus a imperialismus
Název: Socialismus a imperialismus
Autor: Štern, Evžen
Klíčová slova: družstevnictví, hospodářská krize, imperialismus, kolonie, marxismus, nadprodukce, průmysl, socialismus
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1918
   
Abstrakt:

Kniha je zaměřena na dobovou situaci ve světě, zabývá se příčinami války, hospodářskou krizí, koloniemi, atd. Hlavním úkolem knihy je ukázat, že podnětem moderních válek je hospodářský boj jednotlivých států. Je rozdělena do šesti kapitol.

(Štroblová Hana)